Discover and read the best of Twitter Threads about #hoofddoek

Most recents (4)

Milli Görüş en hun gelieerde AKP islamisten organisaties discrimineren anders-gelovige en seculiere Turken. Ook in NL. Bovendien zijn zij tegen het 'Verdrag van Istanbul, vrouwenrechten. Hoe is dat inclusie? Hoe geloofwaardig is NCDR @RSBaldewsinghdie die hen valideert?
In dit artikel verwoordt @mariekehoogwout hoe telkens weer 'discriminatie' wordt misbruikt. Discriminatie is juist waar Milli Görüş en AKP openlijk voor pleiten nu zij in Turkije dankzij de deviante #islamofobie en #hoofddoek narratief aan de macht kwamen.
ImageImage
* @RSBaldewsingh die hen valideert
Read 4 tweets
Niemand ziet blijkbaar de olifant in de kamer 👀

Waaruit kan #woke anders ontsproten zijn dan uit het kwaadsappige brein van de #Moslimbroederschap? Die reeds haar machtsbasis vestigde in Noord-Amerika met de 'Muslim Students Association' in 1963.
1
Ondermijning van de Verlichting via #woke, dat het seculiere beschavingsmodel van binnenuit wegknaagt als een rat.
Usurpatie van gendergelijkheid om met de #hoofddoek reactionaire ongelijkheid binnen te smokkelen.
2
Usurpatie van antiracisme en antikolonialisme om de eigen agenda van culturele kolonisatie en islamitisch supremacisme door te voeren.
Radicale identiteitspolitiek, zelfs met #LGBTQI, om het Westerse universalisme te ondergraven ten voordele van islamitisch exceptionalisme.
Read 4 tweets
Neutraliteitspolitiek op werkvloer kan worden gerechtvaardigd door behoefte werkgever om neutraal over te komen bij klanten of om interne sociale conflicten te voorkomen. Bewijslast ligt bij werkgever. #EU-Hof, Wabe en Müller, C-804/18 - C-341/19. #hoofddoek Image
Werkgever moet aantonen dat coherente neutraliteitspolitiek (ten opzichte van alle overtuigingen en alle tekenen, groot of klein) objectief noodzakelijk is (verwachtingen klanten en gebruikers, preventie sociale conflicten tussen werknemers) en dat hij anders nadeel ondervindt
De nationale rechter mag rekening houden met de nationale context en met name nationale bepalingen die gunstiger zijn voor de bescherming van de godsdienstvrijheid, bij de afweging van de rechten (godsdienstvrijheid - recht ondernemerschap)
Read 3 tweets
1/ De ophef door Westerse mannen over de volleybal in Qatar begrijp ik wel: vele mannen zien gráág #vrouwen die #schaars #gekleed zijn.

Van de vrouwen is het echter jammer, dat het #patriarchaat velen van hen wijs heeft gemaakt dat vlees tonen onder de noemer "#vrijheid" valt.
2/ Ben je nou écht vrij, wanneer het mannelijk oog alsmaar weer op je #lichaam valt, en je #beoordeeld wordt op je #vrouwelijke #rondingen in plaats van de mooie persoon die jij van binnen bent?
3/ Ben je nou écht vrij, wanneer je weer die #maatschappelijke #druk voelt om jezelf minimaal een halfuur op te maken voor je de deur uitgaat? En nadat je dat hebt gedaan, alsnog onzeker bent over hoe je eruit ziet?
Read 7 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!