Sigge Anderson Profile picture
Nyårslöfte till brorson: skaffa twitter. Klart. Nyårslöfte till frugan: odla skägg. På gång. Nyårslöfte till morsan: äta hälsosamt. På tankestadiet.
7 Apr
Idén om rashygien, som idéhistorikern Gunnar Broberg konstaterar i sin historik över institutet, var inte en svensk, utan en internationell företeelse runt sekelskiftet. Det var alltså inte ett svenskt påfund.

Sug på den, SD:are. #SynaSDHyckleriet
Riksdagsmotionen som ledde fram till institutets bildande undertecknades av Hjalmar Branting (S),Arvid Lindman, (Högerpartiet, dagens Moderaterna) och bl.a Jakob Pettersson och Raoul Hamilton (liberaler), i enighet mellan partierna, i riksdagen röstades motionen enhälligt igenom.
S började några år senare strypa finansieringen av rasbiologiska institutet. Antinazisten Gunnar Dahlberg tillsattes som chef över institutet redan år 1935 . Han lade om institutets forskning och verkade emot rasbegreppet. Varför nämner inte @SD detta?
Read 16 tweets