Discover and read the best of Twitter Threads about #SynaSDHyckleriet

Most recents (1)

Idén om rashygien, som idéhistorikern Gunnar Broberg konstaterar i sin historik över institutet, var inte en svensk, utan en internationell företeelse runt sekelskiftet. Det var alltså inte ett svenskt påfund.

Sug på den, SD:are. #SynaSDHyckleriet
Riksdagsmotionen som ledde fram till institutets bildande undertecknades av Hjalmar Branting (S),Arvid Lindman, (Högerpartiet, dagens Moderaterna) och bl.a Jakob Pettersson och Raoul Hamilton (liberaler), i enighet mellan partierna, i riksdagen röstades motionen enhälligt igenom.
S började några år senare strypa finansieringen av rasbiologiska institutet. Antinazisten Gunnar Dahlberg tillsattes som chef över institutet redan år 1935 . Han lade om institutets forskning och verkade emot rasbegreppet. Varför nämner inte @SD detta?
Read 16 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!