Anna Casillas Profile picture
🦚 ☪️ Nutrició 💙
Nov 22, 2021 5 tweets 4 min read
La Dieta Mediterània es posiciona com la dieta més saludable i més sostenible en la COP19 Globus terraqüi amb Europa i Àfrica

Obro un fil explicant el perquè:

#AlimentacióSostenible #SostenibilitatAlimentària #Sostenibilitat #DietaMediterrània #Nutrició La @FAO defineix les diete sostenibles com " aquelles dietes amb baix impacte ambiental que són nutricionalment adequades, econòmicament factibles, culturalment acceptables, accessibles, saludables i segures"