Discover and read the best of Twitter Threads about #SostenibilitatAlimentària

Most recents (1)

La Dieta Mediterània es posiciona com la dieta més saludable i més sostenible en la COP19 Globus terraqüi amb Europa i Àfrica

Obro un fil explicant el perquè:

#AlimentacióSostenible #SostenibilitatAlimentària #Sostenibilitat #DietaMediterrània #Nutrició
La @FAO defineix les diete sostenibles com " aquelles dietes amb baix impacte ambiental que són nutricionalment adequades, econòmicament factibles, culturalment acceptables, accessibles, saludables i segures"
@FAO En diversos estudis s'ha demostrat que el consum elevat de productes animals, sobretot la carn vermella i els làctics, i ultraprocessats, provoca una major empremta ecològica, d'aigua i de carboni (Truzzi, 2020), i al contrari amb els productes vegetals i poc processats.
Read 5 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!