Jan Dijkstra Profile picture
Politiek: lid steunfractie ChristenUnie Wageningen
14 Sep
‘Klimaatimpact Nederlandse veestapel fors overschat’ > telegraaf.nl/nieuws/1066511… De koe mag uit de verdachtenbank. Hoe zit dat nu allemaal echt? Draadje 1)
Aanleiding is nieuwste IPCC rapport (Sixth Assessment Report; AR6) ipcc.ch/assessment-rep…. Wat betreft rundvee is methaan dan de kern. Bij het verteren van voer produceren koeien (beter: de micro-organismen in pens en darmen) methaan. En methaan is een krachtig broeikasgas 2)
Methaan van koeien is minder schadelijk dan methaan uit fossiele brandstoffen zoals aardgas en kolen. Dat komt omdat methaan wordt omgezet in CO2 na verloop van tijd. En CO2 bij koeien is onderdeel van de korte koolstof cyclus; die CO2 telt niet mee bij broeikasgas effect 3)
Read 19 tweets
26 Aug 20
Milieudefensie: krimp veestapel en 100% biologische produktie met enkel veevoer van eigen land geeft 80 kton/jr minder ammoniak. Benieuwd. Welke aannames worden zoal gemaakt, bijv eiwitgehalte voer (als belangrijke factor voor ammoniak)? Op zoek gegaan 1)
Het onderliggende onderzoeksrapport van buro CE Delft staat hier: milieudefensie.nl/actueel/doorre…. 15 pagina’s, geen details. Men verwijst door naar scenario 3 van Ecorys 2020. Helaas – geen literatuurlijst in rapport! Vreemd... Zelf maar googelen dus 2)
De letterlijke zoektermen uit rapport CE Delft, namelijk ‘Transitie naar een duurzame veehouderij in 2030’; Ecorys; ‘Ethical Growth Strategies’ ‘2020’ geeft resultaat: storage.googleapis.com/planet4-nether…. Blijkt addendum van weer ander rapport te zijn... Opnieuw geen relevante gegevens 3)
Read 8 tweets
18 Jul 20
Goed dat dit onderwerp veel aandacht krijgt en van alle kanten belicht wordt. Heb hier wel paar vraagtekens bij. Een aantal hieronder 1)
Krachtvoer is er in alle soorten en maten. Soja wordt vaak genoemd, maar is beperkt deel voor melkkoe. Vezelrijke bijprodukten van levensmiddelen vormen belangrijk deel, zoals bietenpulp, tarwegries, maiskiemzemelschroot. De koe als upcycler! 2)
De eiwit-krachtvoer maatregel laat stikstof (N) depositie niet 0,5% dalen. De daling is ongeveer 0,075%. De maatregel levert 1,2 mol N/ha/jr op; totale depositie op N gevoelige natuurgebieden is 1600 mol N/ha/jr. De daling valt dik binnen de onzekerheid 3)
Read 11 tweets
30 Nov 18
Veel debat over ‘The methane mistake’ >
Is #methaan van koeien en schapen helemaal niet schadelijk voor het milieu, dus voor opwarming aarde en klimaatverandering?
Draadje over zin en onzin van dit Nieuw Zeeland filmpje. 1)
Kooldioxide (CO2), uit fossiele brandstoffen en door veranderd landgebruik (o.a. ontbossing), is een veel groter probleem dan methaan (CH4). In Nederland bestaat 85% van de broeikasgasuitstoot uit CO2 en 10% uit CH4. 2)
CO2 die mens en dier uitademen of vrijkomt uit mest wordt hierin niet meegeteld. Deze CO2 is deel van korte koolstofcyclus – planten leggen CO2 vast; mens / dier eet planten en CO2 komt vrij; die CO2 wordt weer vastgelegd door plant; etc. 3)
Read 16 tweets