Discover and read the best of Twitter Threads about #methaan

Most recents (1)

Veel debat over ‘The methane mistake’ >
Is #methaan van koeien en schapen helemaal niet schadelijk voor het milieu, dus voor opwarming aarde en klimaatverandering?
Draadje over zin en onzin van dit Nieuw Zeeland filmpje. 1)
Kooldioxide (CO2), uit fossiele brandstoffen en door veranderd landgebruik (o.a. ontbossing), is een veel groter probleem dan methaan (CH4). In Nederland bestaat 85% van de broeikasgasuitstoot uit CO2 en 10% uit CH4. 2)
CO2 die mens en dier uitademen of vrijkomt uit mest wordt hierin niet meegeteld. Deze CO2 is deel van korte koolstofcyclus – planten leggen CO2 vast; mens / dier eet planten en CO2 komt vrij; die CO2 wordt weer vastgelegd door plant; etc. 3)
Read 16 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!