Hasan Özkan 🇹🇷 Profile picture
@deikiletisim TR-#Peru İş Konseyi, MecEn @YeditepeUni,QualityMgmnt @iaukampus. #AI #WesternThrace #BatıTrakya @rubasam @Yun_Turk, Kurucu @balgencplatform
Apr 25, 2020 8 tweets 4 min read
1) Doç.Dr. Abdurrahman Bozkurt'un "Trakya’nın İtilaf Devletleri Tarafından #Yunanistan’a Devri" makalesinden: #Bulgaristan’ın, #Neuilly Ant. doğrultusunda ırk, dil veya din azınlıklarına tanıyacağı haklar da #Trakya #Sevr’i ile GR tarafından üstlenilmiştir. 2) Buna ilaveten #Yunanistan, söz konusu azınlıkların haklarını teminat altına alacak ayrı bir antlaşma yapma taahhüdünde bulunmuş, #Yunan #Sevr’ini imzalayarak taahhüdünü kâğıt üzerinde gerçekleştirmiştir.
Apr 15, 2020 10 tweets 3 min read
1- #BatıTrakya Neuilly anlaşması ile önce devletsiz (non-state) bölge olarak ilan edildi, sonrasında Yunanistan'ın imzaladığı Sevr ile Yunanistan'a bırakıldı. Yunanistan'ın Müslüman Türk Azınlığın özerklik haklarına riayet edeceği anlaşmayla koruma altına alınmıştı.Fakat ne oldu? 2- Yunanistan anlaşmayla koruma altına alınan özerklik haklarını gasp etti. İç hukukunda bir sürü düzenleme yaparak bunu yaptı. Dolayısı ile imzaladığı uluslararası anlaşmayı hiçe saydı, #BatıTrakya topraklarını kendisine katmak dışında diğer maddeleri usulen reddetti.