Max Waterman 🇺🇦 🇪🇺 Profile picture
Atheïst. Seculier. Progressief. Religiecriticus. | Publicist @VrijLinks | Penningmeester @ASPNederland
Robert Profile picture Pim Smit. Doe mij een flink portie democratie aub. Profile picture 2 added to My Authors
Dec 6, 2021 22 tweets 4 min read
Het anti-democratische karakter van FvD en haar Kamerleden is vierledig: 💠Ten eerste, en zoals gebruikelijk is in het populisme, monopoliseert FvD "het volk" voor het eigen wereldbeeld. "Het volk" vindt dat de grenzen dicht moeten. Dat we uit de EU moeten. Dat de Corona-maatregelen van tafel gaan. In werkelijkheid vindt maar klein deel van NL dat.
Dec 4, 2021 4 tweets 1 min read
De rellen in Volendam illustreren dat anti-democratische dreigingen beslist niet alleen uit jihadistische hoek komen. Mensen die het ene moment willen demonstreren tegen de maatregelen en het andere moment demonstranten bekogelen en het dorp uitjagen, proberen daarmee ... ... vrijheid en democratie te monopoliseren voor hun eigen opvatting. Domheid regeert.
Dec 4, 2021 4 tweets 1 min read
Miko heeft gewoon gelijk. Er is een fundamenteel verschil tussen religiekritiek en ordinaire mensenhaat op grond van religie. De bewuste uitspraken beperkten zich niet tot dat eerste. Juist ten behoeve van dat eerste moeten we een grens tussen die twee zaken trekken en dat ... ... laatste blijven veroordelen. Dat is wat hier gewoon terecht gebeurt. Maar als het om de islam gaat worden mensen altijd wat gemakzuchtig met dat principe. Alleen domme mensen begrijpen niet dat je daarmee religiekritiek schaadt.
Nov 25, 2021 31 tweets 25 min read
@Smient1 @Kos_ @GideonvMeijeren Allereerst een algemene overweging: FvD politici maken in hun analyse voortdurend een karikatuur van de werkelijkheid. Dat is niet een soort politiek bevooroordeelde conclusie, dat is een feitelijke vaststelling. Een overheidsbeleid, waarin overigens best wel kritiekwaardige ... @Smient1 @Kos_ @GideonvMeijeren ... fouten worden gemaakt, wordt door FvD meteen neergezet als een soort kwaadaardig onderdrukkend regime. Dat heeft niets met de werkelijkheid te maken. Deze overweging is cruciaal omdat het het gevoel van dramatiek in uw analyse relativeert. De werkelijkheid is genuanceerd.
Nov 25, 2021 6 tweets 1 min read
Een van de grote ideologische drijfveren achter het populisme is de schaamtecultuur rond naïviteit. Koste wat kost moet voorkomen worden dat je naïef bent. Dat leidt ertoe dat mensen in hun ongebreidelde anti-naïviteit doorslaan in paranoia. Omarm naïviteit. Het is menselijk. We zijn niet alleswetend. Iedereen maakt fouten. Het is niet erg om naïef te zijn. Naïviteit zien als iets negatiefs is ten eerste arrogant omdat het suggereert dat je een soort volmaakt rationeel wezen zou kunnen zijn zolang je je daar maar genoeg toe inspant. In ...
Nov 24, 2021 8 tweets 2 min read
Ah, daar is de rechtse wegstopobsessie weer. Zo'n beetje even effectief als rechts 40 jaar lang proberen uit te leggen dat dit niet werkt. 1) Mensen wegstoppen is barbaars en dom. Bovendien staat het haaks op de Europese rechtsontwikkeling om mensen juist perspectief in hun leven te bieden.
Nov 14, 2021 6 tweets 1 min read
Seculariteit draait in de basis niet alleen om neutraliteit maar ook om een afstandige houding van de overheid ten aanzien van allerlei theologische discussies en religiekritiek. Daarom is het in mijn ogen nooit zo sterk om te beargumenteren dat religieuze kledij geen ... ... onderdeel mag zijn van het uniform want "hoofddoeken zijn een symbool van onderdrukking." of "de islam is [vul kritische kwalificatie in].". Ten eerste werkt een dergelijk argument vooroordeelbevestigend dat het beschermen van seculariteit in NL vooral een hobby van ...
Nov 13, 2021 8 tweets 2 min read
Ok, ik zit weer in de trein terug. Het verliep allemaal wat stroef in het begin met de popo's, maar later in de middag mocht ik wat dichterbij staan toen het tot ze beseften dat ik natuurlijk geen kwade bedoelingen heb. #weekvanhetleven Ik was dus gewoon de fucking enige tegendemonstrant. 😁
Lekker bezig progressives. 👍
Maar goed, leuke middag gehad. Veel duimpjes van voorbijgangers. Een ontzettend aardige dame en feministe kocht een oliebol voor me.
Nov 13, 2021 7 tweets 1 min read
De politie wil de anti-abortusactivisten klaarblijkelijk uit de wind houden. Ik word weggestuurd. Prima dat je de openbare orde wil waarborgen, maar ik heb ook grondrechten. Vreedzaam een tegenboodschap laten horen noemt de agent in kwestie 'provoceren'.
Nov 12, 2021 7 tweets 2 min read
Diversiteit bij politie en handhaving juich ik toe. Maar om daar seculariteit voor uit het raam te gooien is een vergissing. Dat deden we destijds ook niet bij de weigerambtenaar. Dat is en blijft het meest consequente progressieve standpunt.
nu.nl/binnenland/616… Doordat de overheid dit toestaat, wordt in feite impliciet ingestemd met het verplichtende karakter van het dragen van religieuze kleding of symbolen. Dat is immers de enige omstandigheid waarin dat een zwaarwegend belang als seculariteit omver kan werpen.
Nov 11, 2021 10 tweets 2 min read
De strijd tegen de anti-abortuslobby is niet alleen een strijd voor het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen en de veilige en gezonde omstandigheden die vrouwen dankzij legale abortus geboden kan worden. Het is ook een strijd tegen het (orthodoxe) christendom. Vertel ze dus niet alleen dat hun campagne misleidend is of dat abortusrechten bij moderne beschaving horen. Dat ze vrouwenlevens redden. Daar zijn deze anti-abortusactivisten al helemaal op voorbereid. Daar hebben ze in hun ideologische zolderkamertjes allang allerlei ...
Nov 8, 2021 5 tweets 1 min read
Het maatschappelijke probleem van feitenvrijheid en desinformatie is breder dan alleen de kern van mensen die deze denkbeelden aanhangen. Om die groep heen bestaat een periferie van redelijke mensen die daar weliswaar niet (rechtstreeks) in meegaan, maar wel vinden dat er ... ... begrip moet zijn of dat mensen nou eenmaal onvermijdelijk gebruik maken van hun meningsvrijheid. Mensen die het antiwetenschappelijke element in complotdenkers herkennen maar huiverig zijn voor religiekritiek. Hoewel goedbedoeld en ongetwijfeld ...
Oct 18, 2021 6 tweets 1 min read
Ik was altijd al wat kritisch op het populisme. Voorheen vooral omdat het oppervlakkig en zonder oplossingen is. Maar sinds de pandemie heb ik er een intense hekel aan gekregen. Dat is omdat meer dan ooit blijkt dat mensen die ervan in de ban zijn, over lijken gaan. Ze ... ... veinzen dat ze principes hebben. Maar in werkelijkheid vervagen langzaam de normen. Mensen raken het zicht kwijt op dat ze door de populisten opgelicht en bedrogen worden. Hun werkelijke belangen worden niet gediend. Ze dienen slechts als stemvee.
Oct 16, 2021 4 tweets 1 min read
Belastingverlagingen zijn vrijwel altijd een slechte zaak. Belastingen zijn essentieel in het financieren van onze verzorgingsstaat. Dat die al jaren stelselmatig wordt afgebroken door dit soort rechtse, kapitalistische maatregelen is de reden dat we ...
nu.nl/289610/video/s… ... in deze ellende zitten. Belastingverlagingen werken aspecifiek: ook rijke huishoudens en (grote) bedrijven gaan hiervan profiteren. Maar de urgentie achter deze maatregelen was primair dat *arme* huishoudens financieel in de klem zitten. Het heet niet voor niets ...
Oct 13, 2021 19 tweets 4 min read
Op momenten zoals gisteravond mis ik een echte atheïst aan tafel bij #Op1, bij het item over de nieuwe Bijbelvertaling. Hoewel je natuurlijk ook als atheïst best erkentelijk kunt zijn voor de historische rol van het christendom en de Bijbel in de Westerse cultuur, moet je ... ... oppassen dat je het allemaal gaat overdrijven. We beschikken immers niet over een parallelle werkelijkheid waarin het christendom geen enkele historische rol speelde waarmee we vergelijkend warenonderzoek kunnen doen om erachter te komen of het christendom werkelijk dat ...
Oct 12, 2021 7 tweets 2 min read
Dit argument is natuurlijk ook makkelijk te geven voor tal van andere zaken die je op school leert die je niet of nauwelijks in je latere leven actief toepast of benut. Ben ik vandaag de dag nog veel bezig met mijn basisschoolkennis over jager-verzamelaars of heb ik veel ... ... gehad aan de Franse taal als ik niet zoveel met Frankrijk of Fransen heb? Nee. Ik vroeg me als scholier ook af waarom ik leerde over plaattektoniek bij aardrijkskunde als ik toch al wist dat ik informatica wilde gaan studeren. Als volwassene realiseer ik me dat dat soort ...
Oct 6, 2021 5 tweets 1 min read
Cruciale-verschillen-al-dan-niet-bewust-over-het-hoofd-zien Deel 3282945: - Een politieke partij hoeft niet neutraal te zijn. Scholen moeten wel neutraal zijn.
- Lid worden van een politieke partij is geen kwestie van kiezen tussen iets om de hoek en iets in een andere stad of dorp.
- Lidmaatschap van een politieke partij kent geen beperkingen aan ...
Oct 6, 2021 4 tweets 1 min read
Over wetswijzigingen waar orthodoxe gelovigen moeite mee hebben gesproken: Ik weet nog dat het verbod op smadelijke godslastering een paar jaar geleden werd afgeschaft. U weet wel, dat verbod dat probeerde om via het strafrecht in een zichzelf 'godsdienstvrij' pretenderend ... ... land toch de religieuze norm van respect voor goddelijke entiteiten op te leggen aan andersdenkenden. Dat verbod waarbij progressieve politici zich lekker veilig beriepen op het feit dat het een dode letter was omdat ze de voornamelijk religieuze voorstanders van de wet ...
Oct 6, 2021 4 tweets 1 min read
Binnen het onderwijs wordt gebouwd aan de samenleving van morgen. Kinderen worden er opgeleid om straks als volwassenen deel te zijn van de samenleving van 2040, niet die van 2021. Dat is de reden dat de neutraliteit in het onderwijs altijd wat progressief lijkt in het hier ... ... en nu. De grove misvatting is dat dat blijk zou geven van een politieke voorkeur en zodoende afbreuk doet aan die neutraliteit. Dat is niet zo. Klagen over progressieve seksuele voorlichting in het onderwijs is net zo stompzinnig als dat jouw ouders vroeger geklaagd ...
Oct 5, 2021 4 tweets 1 min read
Mooie voorbeelden van wetenschappelijk verantwoorde lesprogramma's met een objectief positief effect op de maatschappij ten behoeve van het algemene belang van emancipatie.

Neutraal dus. Weduwe Rost van Tonningen: Op school wordt geleerd dat de nazi's slechterikken waren. ZIE JE WEL, HET ONDERWIJS IS NIET NEUTRAAL!!!!111
Oct 5, 2021 5 tweets 1 min read
Een volstrekt plausibel scenario als die vrije school om de hoek ligt en een alternatief op grote afstand of aan het eind van een gevaarlijkere verkeersroute. Of in een ander dorp of stad.