Mr.Hamed (New Edition) Profile picture
‏‏‏‏‏https://t.co/surSeoK9on
22 Jul
چند نکته در خصوص مطالب عنوان شده.
1. جز دکتر مهدی قمشی هیچ کدام از اساتید دانشگاه شهید چمران که نامشان در این توییت ذکر نشده به این موضوع اشاره نکرده اند و دکتر قمشی نیز تایید کردند که گتوند تاکنون باعث شوری کارون نشده است.
2. به سبب هیدرولیک لایه بندی آب پشت سد اصولا امکان 1
تخلخل آب شور و شیرین در جریان لایه بندی شده امکانپذیر نیست و موارد مطرح شده اغلب پیش بینی خلاف علم می باشد.
3. آب لایه مرده پشت سدها اصولا قابلیت برداشت و استفاده ندارند.
4. جانمایی سد گتوند قابل دفاع نیست جزو صدها خطای مهندسی در جهان است اما به هیچ وجه در مقیاس 2
جهانی فاجعه نیست. تحت بدترین سناریوها نیز این سد حتی یک لیتر آب شور به کارون وارد نخواهد کرد. نهایتا لایه مرده می تواند در سیلاب تخلیه شود.اما درهر حال آنچه از شوری توسط کلانتری و عده ای دیگر عنوان شده اگر صحت داشت باید آب خروجی گتوند به اندازه خلیج فارس شور می شد.
5. منابعی که 3
Read 10 tweets
20 Jul
از بین اقتصادهایی که دیدید بزریل و ترکیه و هند و چین که جای آلمان و ژاپن و چند کشور معتبر کنونی را در اقتصاد آینده خواهند گرفت بزرگترین مخرب محیط زیست هستند و خواهند بود.
هم سدهای بسیاری در دست ساخت دارند(13 سد بزرگ در هند چند 19 سد بزرگ در ترکیه و حداقل 200 گیگاوات چین و 1
چند سد بزرگ مثل بلو منوته در بزریل) هم سیاست های مخرب لند یوز دارند.
هم روی گاز و هسته ای(هسته ای هیچ مخاطره زیست محیطی ندارد.) بر خلاف تصور عموم مردم ایران حساب ویژه باز کردند.
حتی پاکستان با اقلیم مشابه ایران در حال ساخت دهها سد بزرگ برای ایجاد امنیت آبی است.
2
به اسم توسعه پایدار عده ای دقیقا جلوی توسعه می ایستند و با فقیرتر کردن مردم در آینده ما را به بیراهه می برند.
عزیزان سدسازی و آبخوان داری و آبخیزداری سیاست های ذخیره آب هستند.
سیاست ذخیره آب علیه محیط زیست نیست.باعث خشکی تالاب و رودخانه ها نمی شود.
حتی آورد طبیعی را هم دچار 3
Read 11 tweets
10 Apr 20
لازم می دانم به این حجم وحشتناک حرف های غیرکارشناسی در خصوص توسعه تهران از طرف عده ای فیک و مغرض پاسخ دهم. در این #رشتو سعی می کنم از نظر بین المللی به آنچه در #شهرداری_تهران دوره جناب قالیباف اتفاق افتاده است بپردازم. با من در این رشتو همراه باشید.1
شهرداری تهران سال 85 بودجه ای بالغ بر 1850 میلیارد تومان داشت. این بودجه سال 86 بالغ بر 3300 میلیارد تومان بود. بودجه سال 87، 3500 میلیارد تومان و سال 88، 4400 میلیارد تومان و سال 89، 7900 میلیارد تومان و سال 90 ، 8354 میلیارد تومان و سال 91، 9000 میلیارد تومان 2
و سال 92، 10450 میلیارد تومان شد. ارزش تجمیعی همه این ارقام با ارزش دلاری وقت بدون احتساب هزینه های جاری شهرداری از سال 84 تا 92، 35 میلیارد دلار می شود. به این رقم نزدیک به 5 میلیارد دلار بدهی معوقه (ادعای جناب حناچی) شهرداری تهران را هم باید اضافه کنیم. یعنی ساخت تهران 3
Read 11 tweets