Shahram Ejtehadi شهرام اجتهادی Profile picture
مدیر یک موسسه فرهنگی/هنری چندمنظوره
Aug 6 5 tweets 2 min read
۱- تا جایی که می‌توانید اجازه ندهید به شما اتیکت «آدمِ فلانی» یا «تیمِ فلانی» را بچسبانند.
در عین همراهی و همکاری، بگونه‌ای عمل کنید که شما را شخصیت توانمند و مستقلی بدانند.
پس برای اینکه دچار مشکل نشوید تمام تخم‌مرغهای خود را در یک سبد نچینید.
#تجربه ۲- فکر نکنید قدرتمندترین فرد درون سیستمی که کار می‌کنید، رییس کل آن سیستم است.
عنوانش هرچه می‌خواهد باشد، وزیر یا هرچیز دیگری؛ گول نخورید، قدرت‌های پنهان نقش اصلی را دارند.
طوری عمل کنید که بقیه باور کنند بخاطر تخصص و توانتان در کنار رییس هستید نه بخاطر آدم او بودن.
Aug 5 4 tweets 2 min read
۱-اگر به عنوان تیم مدیر جدید در سازمانی مستقر شدید، حواستان باشد این آسیاب به نوبت است.
مطمئن باشید فورا تعدادی از #کارمندان_حرفه‌ای زیرآب زن پیش شما می‌آیند و تا می‌توانند از مدیران قبلی بد می‌گویند و بابت آمدن شما خدا را شکر میکنند.
اینها را فوری بیرون بیندازید.
#تجربه ۲- این شیوه همیشگی آنهاست. معمولا شما و مانند شما اشراف کاملی به سازمان جدید ندارید و به دنبال نیروهای قابل اعتماد در درون ساختار هستید.
آنها هم این را می‌دانند و با این روش، شما را جذب خودشان میکنند.
کارمندان حرفه‌ای شما را متوهم می‌کنند.
آنها افراد بسیار کثیف و باهوشی هستند
Sep 15, 2019 11 tweets 5 min read
۱-تصویر تازه از دنیا در سخنرانی #ماکرون میان سفرای #فرانسه:
هژمونی غرب بر جهان که از دو سده پیش،اروپا در چارچوب آن میاندیشید و سیاستگزاری میکرد پایان یافته است.
جهان به ۲قطب آمریکا و چین درحال تقسیم است و دیگر کشور‌های جهان اگر نمی‌خواهند به زائده‌ای از این دو تبدیل شوند...#رشتو ۲- باید باهم متحد و همکاری کنند و وزنه متقابل یا سومی در جهان بوجود آورند.
مرکز ثقل این وزنه اتحادیه اروپاست و برای این هدف باید در روابطش با روسیه تجدیدنظر و آنرا نوسازی کند،مناسباتش را با هند-آسیا گسترش،پایه نوینی برای روابط با افریقا بدور از منطق هژمونی،برمبنای همکاری بنا کند