Omid Barin | امید برین Profile picture
Freelance journalist. Covering Iran and wider Middle East including Kurdish question. Twitting in Kurdish, Persian & English.
Mar 6, 2023 8 tweets 2 min read
١- کردها و منشور "جرج تاون"
امروز با چند تن از اعضای ارشد احزاب کرد، کە نخواستند نام آنها فاش شود، در مورد منشور "جرج تاون" گفت‌وگو کردم. و در همین باب بە چند نکته اشارە می‌کنم:
#جرج_تاون Image ٢- نسخەی اولیە منشور آمادە شدە است و در اختیار احزاب، جریان‌ها و شخصیت‌ها قرار گرفتە است.
Mar 4, 2023 4 tweets 2 min read
شروط تیمور مصطفایی، عضو رهبری حزب دمکرات کردستان ایران در مورد "دیالوک" با رضا پهلوی. در روزهای گذشتە چند عضو رهبری دیگر این حزب نیز مواضع مشابه داشتەاند. تحلیلگران این گفتەها را واکنشی به حضور مهتدی در نشست جرج تاون و گفتەهای او در مصاحبه با دویچەوله عنوان می‌کنند. (١) به این ترتیب، اختلاف موضع بر سر "دیالوگ یا ائتلاف" با رضا پهلوی، ولیعد پیشین ایران در میان کردها به حداکثر رسیدە است و آینده "مرکز همکاری احزاب کردستان" در سایەای از ابهام قرار گرفتە است. (٢)
Aug 7, 2021 10 tweets 4 min read
١/١٠ -در نقده چه رخ داد؟
وضعیت شهر نقده در آذربایجان غربی تاسف بار است. به سبب درگیری های امروز، تاکنون دو نفر از شهروندان کرد جان باخته و سه نفر به شدت زخمی شدەاند.
#نقده #ایران #کردستان #آذربایجان ٢/١٠ -صبح امروز یک شهروند کرد (اهل اشنویه) به منظور تعمیر خودرو خود بە نقده میرود. بنا به گفته شاهدین، در مکانیکی با یکی از اباش شناخته شده نقده (کە ترک بوده) درگیر میشود. سپس با قمه کشی او روبرو میشود. در نهایت این شخص کشته میشود و همراه او به شدت زخمی میشود.