Discover and read the best of Twitter Threads about #ایران

Most recents (24)

#چپ وطن ستیزان مارکسیست
چپ های مدعی حقوق اقوام و
تدوین و انتشار جوک های قومیتی در راستای اهداف ایدئولوژیکی
دکتر محمدتقی رهنمایی، استاد جغرافیا و فارغ التحصیل از دانشگاه فیلیپس ماربورگ آلمان، در یک گفتگو درباره زبان تالشی و گیلان، از یکی از خیانت های شرم آور حزب توده پرده برداشت.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار در خصوص جوک های قومیتی می گوید:
“منشا جوک سازی برای ترک ها و گیلک ها حزب توده بود. حزب توده یک گروه کاری داشت که وظیفه آن این بود که برای این دو قوم ایرانی جوک بسازند. علت آن بود که شوروی ها می خواستند
به هر ترتیب که شده #گیلان و #آذربایجان را از #ایران جدا کنند… بله کمیته ای بود که وظیفه اش این بود که جوک درست کند، برای اینکه مردم آذربایجان و گیلان را از فارسی زبانان و ایران متنفر بکند.”
برگرفته از:
مجله فرهنگی و اجتماعی دیلمان؛
شماره چهارم؛ آبان ۱۳۹۵؛
صفحات ۲۰۶ و ۲۰۸
#چپکش
Read 3 tweets
۱-رحمان کریمی:بعد از صدای انفجار عظیم شکست رژیم، صدای حرفه‌یی وزوز مگسان وزارتی
در جریان توطئه تروریستی ویلپنت، نکته‌یی که همگان بر آن واقفند و اشاره‌هایی هم در نوشتارها و گفتارها بدان شده است،تا بدان حد مهم و قابل تأمل است که به صٍرف فهم آن نمی‌توان به‌سادگی از آن گذشت
#تروریسم
۲- آخر شیخک ملعون خامنه‌یی و مهره‌های درشت ولایت فقیه غافل و جاهل نیستند که ندانند چه طرح تروریستی در کله دارند که در صورت موفقیت، عواقب سنگین غیرقابل پیش‌بینی به‌دنبال خواهد داشت. طرح روی یک فرد پیاده نمی‌شد. ابعادی وسیع و جهانی داشت.
۳- باید برای رژیم هدف اصلی و محوری آن‌قدر واجد اهمیت باشد که پیه همه چیز را به تن مالیده باشند تا پای طرح خود بایستند.
#دیپلمات_تروریست اسدی به سه مزدور تروریست در خدمت می‌گوید: «هدف مریم است. بمب را در نزدیکترین نقطه او بگذارید و اگر نشد پرتاب کنید میان جمعیت»
Read 16 tweets
مامور اخته کردن ارتش در کتابش، اعتراف روشنی دارد؛ "بخش فارسی رادیوبی‌بی‌سی در زمان جنگ جهانی دوم، با هدف متزلزل کردن حکومت رضاشاه به وجود آمد". او به تهران که رسید، در همان ساعت نخست دریافته بود که "ماموریت جدید" ارگان دولت بریتانیا چیست و چگونه با تبر به جان ایران افتاده ...
۱/۸
هایزر با هر کدام از ژنرال‌ها که صحبت کرد، حتا پیش از مساله‌ی "رفتن شاه"، "آشوب کمونیست‌ها" و "فعالیت‌های" بنیان‌گذار ج.ا، یک مشکل مشترک داشتند: BBC فارسی؛ بنگاه جعل، تولید فیک‌نیوز و ماشین پروپاگاندا. آن‌ها می‌پرسیدند؛ "چگونه آمریکای بزرگ، نمی‌تواند یک رادیو را ساکت کند؟" ...
۲/۸
به درستی به او گفتند که مشی BCC، نشان‌دهنده‌ی نیت واقعی بریتانیا و احتمالن آمریکا درباره‌ی #ایران است. در نمونه‌ای کوچک، ربیعی به هایزر گفت؛ "BBC تمام توانش را برای انتشار اطلاعات غلط، به کار‌ گرفته. دیشب به دروغ گفته که من قصد بازنشستگی دارم. دروغش در سراسر کشور شنیده شده...
۳/۸
Read 9 tweets
1/جور وفجور متجاوزین #دین نه دلیل مصرف معجون مسموم دفع شده بدست معدودفرصت طلب فرومایه واستمرارحاکمیت روبه زوال #خط_امامی، بل،هشداریست باهداف شوم اوباش بازیگردانِ پشت صحنهmi6 ciaو گردش بازیگران
بر ملت ست هوشیاری،خط بطلان بر تباهی،ازجشنهای۲۵۰۰ساله تا #دهه_فجر عیّاران و #دهه_زجر ملت ImageImageImageImage
2/مرور خاطرات زمامداران سلطنتی،نشان از نه فقط تغافل وتجاهل عامدانه به فاقه وناله ملت،بل،یاداور روزگاریست ازشرم وبدنامی،مغایر تبلیغات مجعول ومسموم فرصت طلبان ازدوران باصطلاح باشکوه همایونی!
یکسو،اوج فساد مالی اخلاقی از راس دربار تامجیزگویان
#ایران #اصفهان
ImageImageImageImage
3/گاه پنهان درپرده فریب دین، ودگر،عسر وحرج عوام،رعیتی ملزم به ضجه وسجده بدرگاه همایونی بامیدِگوشه چشمی وعنایت ذره ای ازحق!
دوران شکست و #ذلت_ملی،ازبیتفاوتی به حیات وحش وتخریب محیط زیست،تا شکاف طبقاتی، بحران معیشت و گرسنگی بیش از ۸۰٪ ملت علی رغم ثروت نجومی
ImageImageImageImage
Read 18 tweets
#رشته_توییت
جای خالی #ایران در دانشگاههای ایران
جدول دروس عمومی در کارشناسی طراحی جامدات دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
[دروس اجباری در تمام رشته‌های دانشگاههای ایران]
از بیست واحد درس اجباری عمومی هیچ درسی به آشنایی با ایران و مسائل آن اختصاص ندارد مگر سه واحد فارسی عمومی. ⬇️
در عوض ۶۰% درسها به آموزش زبان عربی و اصول عقاید اختصاص دارد. یک دانشجوی ایرانی در چهار سال کارشناسی خود هیچ درسی برای آشنایی با «ایران» در برنامه‌اش ندارد. تاریخ، فرهنگ، تفکر و هنر ایرانی هیچ موضوعیتی در آموزش عمومی دانشگاهی ایران ندارد.⬇️
تنها سهم زبان فارسی ۱۵% است به اندازۀ یک زبان خارجی، و یک چهارم اصول عقاید و زبان عربی. روند پر شتابِ کاهش احساس تعلق به وطن و نشانهای آن از همین بی توجهی به وطن در آموزش عمومی بر می‌خیزد. فرجام آن نیز فرار مغز است، فرار سرمایه‌، بی‌تفاوتی، خودکم‌بینی و خودباختگی و خودشکنی. ⬇️
Read 4 tweets
✔شبکه مُلاها و تروریست ها در #بلوای۵۷، #مُتحد عمل کرد و #ایران را به آشوب کشانیدند!

۷بهمن ۱۳۵۷[تحصن مُلاها در دانشگاه تهران، در اعتراض به بستن فرودگاه و راه پیمایی موافقان شان در تهران]
۹بهمن ۱۳۵۷ بازگشایی فرودگاه، برای ورود خمینی
۱۱بهمن ۱۳۵۷.مأموریت ارتش در خیابان های تهران!
و اما درد کجا بود؟
۱.جامعه خرافی مذهبی ایرانی، هم تسلیم تبلیغات دروغ بود، هم از شبکه آخوندها، ناآگاه بود!
۲.مشتی تروریست بی وطن، کمر به نابودی و حراج ایران بسته بود!
۳.شاه فقید اراده ماندن نداشت و نمیخواست با خانواده اش به مسلخ و قربانگاه تروریست های وحشی شیفته قدرت و ثروت برود!
۴.گروهی از ارتشیان وطن پرست، زمانی به زد و بند پشت پرده پی بردند که کار از کار گذشته بود!
۵. شاهپور بختیار، کمر به تعطیلی #ساواک بست
۶. ژنرال هایزر به ایران آمده بود تا #ارتش ایران، فلج شود!
۷.دست اندرکاران بلوای۵۷، شبانه روز در رسانه ها، دروغ می بافتند! و جامعه سخن راست نمی شنید
Read 5 tweets
#پهلوی کوبیدن نیاز ندارد؛ پهلوی را سال۵۷ کوبیدند؛ مردم #ایران کوبیدند. این متن‌ها خطاب به #پهلوی‌پرستان است؛ آن‌ها را تا زنده‌ام می‌کوبم. هر شخص‌پرستی را تا زنده‌ام می‌کوبم؛ چه شاه و شازده‌پرست، چه شیخ‌پرست.
از من به صد زبان گفتن و از شما نگرفتن.
سه سال در همین توییتر نوشتم و هر چیزی را به سخره گرفتم؛ فکر کنید:

۱) چرا بعد از انتقاد از #پهلوی‌پرستان سیبلِ شارح شدم؟

۲) چه شد که #شارحان شروان فشندیِ لومپن، از ۵۰ هزار توییت ناصر همتی حتی یک توییت پیدا نکردند که واجد افترا به شخص یا نشانه‌ی وابستگی‌اش به ج‌ا باشد؟
۳) چه شد که #شارح_فشندی فقط وقتی ناصر همتی را آماج فحش‌های #پهلوی‌پرستان کرد که از نفی شخص‌پرستی نوشت؟
۴) چه شد که فاخرنویسانِ پهلوی‌پرست یک توییت در تقبیح رفتار باند فشندی نزدند؟
Read 4 tweets
‼اسرائیل و ایران برای نفوذ در دولت بایدن می جنگند‼

کافه میلانو ، رستوران مجلل ایتالیایی در محله جورج تاون واشنگتن ، دوشنبه گذشته صحنه یک شام مهم بود: یوسی کوهن ، رئیس #موساد ، برای صرف غذا با مایک #پمپئو وزیر امور خارجه نشست و روزنامه نگاران این دو را مشاهده کردند.1/ Image
روز سه شنبه ، صبح روز بعد از صرف شام این دو ، پمپئو در یک مصاحبه مطبوعاتی سخنرانی کرد و کیفرخواست جدیدی را علیه #ایران مطرح کرد که به ادعای او پایگاه جدید #القاعده بود

آن شب، گفته می شود هواپیماهای اسرائیلی به انبارهای ایران در شمال شرقی سوریه ، نزدیک مرز با عراق حمله کردند.2/ Image
آیا #پمپئو و #کوهن در شام خود در مورد #حمله هوایی برنامه ریزی شده صحبت کردند؟
ما به طور قطع نمی دانیم ، اما به طور قطع زمان جلسه آنها و حمله هوایی متعاقب آن به نظر می رسد که هر دو در مورد آن بحث کرده باشند ،3/ Image
Read 10 tweets
در «سی خاطره از عهد فرخنده پهلوی» در احترام به اشجار آمده است:
در تاریخ اسلامی ایرانیان داستان درخت سروی آمده که زبان به زبان از دیرباز میگفتند زرتشت درکاشمر (خراسان) آنرا غرس کرده بود و عمری 1400 ساله داشت که خلیفه متعصب و بی خرد عباسی متوکل دستور به قطع آن داده و امر کرده بود
تنه آنرا بر 40 شتر حمل کنند و به دارالخلافه بغداد ببرند و از عجائب عبرت انگیز روزگار این که همانروزی که پیکر آن درخت محبوب از دروازه شرقی بغداد وارد میشد، جسد نامیمون آن خلیفه
معلون عباسی از دروازه غربی خارج میشدو مصداق این شعر محقق شد که میگوید:
یکی اره بر پای سروی نهاد
بدست وی آن سرو از پا فتاد
دگر روز دادش مکافات دست
ز سروی بیفتاد و پایش شکست
در باره این سرو که به سرو کشمر معروف است، آمده:
سرو کشمر را اشو زرتشت پیامبر #ایران،با دست خود از بهشت آورده و در زمین کشمر کاشته‌است.
Read 10 tweets
درگفتگویی در باب مذاکرات #صلح اعراب و اسرائیل پس از رویداد جنگ، خبرنگار اتریشی از شاهنشاه در باره دو پیشنهاد مطرح شده یکی از سوی کیسینجر و دیگری از سوی شوروی سابق می پرسد که آیا در صورت شکست مذاکرات
#محمد_رضا_شاه_پهلوی
1/
و پیش آمد جنگ مجدد، رفتار #ایران چگونه خواهدبود؟ شاهنشاه پاسخ میدهند که از نظر فیزیکی رفتار ما مثل بار قبل خواهدبود ولی از نظر عاطفی، سمپاتی ما البته نه فقط بخاطر اینکه اعراب از همسایگان ما وبرادران هم دین ما هستند، بلکه بخاطر اینکه زمین های آنها اشغال شده، به آنها تعلق دارد
پرسش بعدی در باره مخاصمه جنگی در کردستان عراق است. این زد وخورد تا آنجا پیشرفته است که برای مردم کرد انتظار کمکهای اقتصادی و تسلیحاتی ازسوی #ایران پیش آمده و بنظر میاید ایران این کمک را انجام نخواهد داد.
شاهنشاه پاسخ میدهند: من اینرا شنیده ام.ما از دو جنبه به مردم کرد وظیفه مندیم
Read 7 tweets
نقدی بر عملیات پنجه عقاب ( نجات گروگان های آمریکایی در ایران )

#ایران #آمریکا #طبس #عملیات_ویژه
پس از به گروگان گرفته شدن پرسنل سفارت آمریکا در تهران در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۵۸ ( ۴ام نوامبر ۱۹۷۹ ) توسط کسانی که به عنوان دانشجویان پیرو خط امام شناخته می شدند. دولت وقت آمریکا تصمیم به اجرای عملیات نظامی برای آزادی گروگان ها گرفت.
برای این منظور واحد تازه تاسیس عملیات ویژه ای که در آن زمان به عنوان دسته نیروهای ویژه یکم-دلتا ( 1st SFOD ) شناخته می شد مامور شد تا بر اساس اطلاعات کسب شده برنامه ریزی برای یک عملیات نجات را در نظر بگیرد.
Read 22 tweets
وقوع یک حادثه پر معنی در برنامه تاجگذاری #رضاشاه_بزرگ
عصر روز چهارم اردیبهشت 1305 بود که به سبب اندک ترشح باران رحمت الهی در روز قبل از آن، هوا در کمال طراوت بودو لطافتی بهشتی داشت. مجلس مجلل و باشکوهی در تالار موزه سلطنتی در قصر گلستان بر پا شد و با حضور چند صد تن وجوه طبقات
و صاحبان مقامات اجتماعی از علماء روحانی و اعیان و تجار و وزرای سابق و لا حق و صاحبان مناصب کشوری و لشکری مراسم #تاجگذاری شاهنشاه اعلیحضرت #رضاشاه_کبیر انجام گرفت و شخص شخیص ایشان در حالی که چند نفر از امراء و افسران ارتش شاهنشاهی هر یک یکی از علائم و اثاثه سلطنت از اسلحه گرانقدر
و عصاهای مرصع در دست داشتندبه آن انجمن ورود فرمودند و بر روی تخت تاریخی طاووس قرار گرفتندو تاج شاهناشهی #ایران را مشیت خداوند متعال بر تارک مبارک ایشان نصب فرمود
در موقع تقدیم تاج حادثه بسیار دقیق و پر معنی بوقوع پیوست
که شاید از غالب نظرها مخفی ماند
Read 8 tweets
#رشتو
آغاز نشست سران شورای همکاری خلیج‌فارس در شهر العلای #عربستان
#GCCsummit
#القمة_الخليجية_الـ41
#القمة_الخليجية_في_العلا
#قمة_العلا
امضای بیانیه #العلا (و نه توافق) با هدف مصالحه و پایان بخشیدن به اختلافات #دوحه و سایر کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس
#محمد_بن_سلمان ولیعهد #عربستان_سعودى و رییس هیئت سیاسی این کشور در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس ضمن گرامیداشت یاد شیخ صباح و سلطان قابوس، امیر و سلطان فقید #كويت و #عُمان برنامه هسته ای #ایران را تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی خواند.
Read 8 tweets
🔴اینجا درباره هولناکترین فاجعه برای #ایران نوشتم؛ درباره جنگهای نیابتی ج.ا از تهران تا بغداد و دمشق و بیروت با #چمدانهای_دلار

۱) سندرُم #سوریه (جنگهای نیابتی ج.ا) بزودی به واژه ای تلخ در ذهن ایرانیان بدل خواهد شد، همچنانکه روسها سندرُم افغانستان را هیچگاه فراموش نکردند.

چرا؟👇
۲)این روزها اگرچه بحثها پیرامون اظهارات #حسن_نصرالله و کمک به #حزب_الله لبنان داغ شده است اما بذل و بخششهای ج.ا به حزب الله امر تازه ای نیست. مهمترین و پرهزینه ترین حوزه جنگهای نیابتی ج.ا در سوریه شکل گرفت، جاییکه ج.ا ۱۰سال در آن برای بقای اسد جنگیده به قیمت نابودی اقتصاد #ایران!
۳) ج.ا در #سوریه به پنج روش اصلی برای بقای اسد و تحقق رویای (توهم!) هلال شیعی هزینه کرده است.

یکم: از طریق اعطای خطوط اعتباری = سال ۲۰۱۳ خط اعتباری به مبلغ یک میلیارد دلار، همان سال مجدد مبلغ ۳.۶ میلیارد دلار برای صادرات نفت به سوریه، سال ۲۰۱۶ و سال ۲۰۲۰ مجموعا دو میلیارد دلار.
Read 19 tweets
رشته توییت: خلاصه اظهارات شاهدین قتل‌عام۶۷:
1)گواهی شاهدین در رابطه با #قتل_عام۶۷ و نقش دژخیم #حمید_نوری نشان می‌دهد که موضوع محدود به زندان گوهردشت و نوری نیست. او یکی از هزاران جانی وقاتل و شکنجه‌گر دست پرورده این رژیم در۴۲سال گذشته است
#justice4IranMassacre #1988Massacre
۲)این گواهی‌ها مربوط به زندان گوهردشت وبرخی #اوین از سوی کسانی است که از #قتل_عام۶۷ جان بدر بردند
اما از بسیاری از زندانها درسراسر #ایران حتی یک نفر زنده نمانده تا روایتگر واقعه باشد
#justice4IranMassacre #1988massacre
۳) اگر ابعاد آنچه در آن ماهها در تمامی زندانها در #تهران و سراسر #ایران گذشت را در نظر بگیریم جای تردیدی نیست که #قتل_عام۶۷ بزرگترین #جنایت_علیه_بشریت بعدازجنگ جهانی دوم بود. جنایتی که مسئولانش همچنان در راس هرم قدرت در ایران هستند
#Justice4IranMassacre #1988massacre
Read 5 tweets
1- #ایران در یک پیچ تاریخی بسیار مهم قرار گرفته. شاید اگر درست ازش عبور کنیم آینده بسیار روشن در انتظارمون باشه!

در عرصه بین الملل و داخلی چه اتفاقاتی داره میفته؟! امشب میخوام در یک #رشتو اون چیزی که درک میکنم و میفهمم رو توضیح بدم.پس با من در این 16 توییت همراه باشید. 🙂
2- همیشه بعد از هر جنگ جهانی مرکز قدرت در دنیا تغییر میکنه و اگر #کرونا رو یک جنگ بیولوژِک جهانی در نظر بگیریم نتیجه اش میشه بزرگتر شدن اقتصاد #چین... جایی که برای سال آینده میتونه 10 درصد رشد اقتصادی برای این کشور پیش بینی شده!
3- در نقطه مقابل #آمریکا بعنوان ابرقدرت فعلی جهان هر چی #ترامپ در 3 سال اول کاشت رو از دست داد. و خوب اومدن #بایدن در حقیقت یک راه حل از سمت حکومت آمریکا برای بدست آوردن یک اجماع جهانی علیه چین هست! ولی موفقیت این اجماع یک شرط اساسی داره به اسم #ایران!
Read 16 tweets
جریان #غربگرا درحالی تلاش دارد با شانتاژ سیاسی بهبود روابط بانکی و حتی موضوعاتی چون واکسن #کرونا را به تصویب لوایح الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم گره بزند که اجرای ۳۹ بند از ۴۱ بند برنامه اقدام باعث بهبود وضعیت تعاملات بانکی نشده است.
#رشته_توییت
کسانی که می‌گفتند با #برجام موانع تجارت خارجی، اشتغال، آلودگی هوا و حتی آب خوردن درست می‌شود؛ اکنون می‌گویند اگر #آمریکا هم به برجام برگردد، بدون #FATF تبادلات بانکی انجام نمی‌شود. این تناقض از کجا می‌آید؟! اگر برجام محدودیت‌ها را برنداشته، از کجا معلوم تعامل با FATF برطرف کند؟!
از سوی دیگر در شرایطی که به گفته مشاور امنیت ملی ترامپ، دیگر اقدامی برای اعمال #تحریم علیه #ایران باقی نمانده و البته ایران در فهرست کشورهای اقدام مقابله‌ای FATF نیز قرار دارد؛ رشد اقتصادی ایران پس از گذر از بحران‌ها مثبت شده و فروش #نفت به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده است.
Read 4 tweets
#رشتو
۱) خانم سیدنی پاول، از وکلای بسیار نزدیک به #ترامپ،‌ در توییتی خطاب به ترامپ به دخالت #ایران در آمریکا اشاره میکند.

این رشتو بر نفوذ بسیار خطرناک ایران در آمریکا و بطور خاص از طریق نایاک،‌ لابی رژیم مستقر در واشینگتن،‌ متمرکز است.
۲) چرا این مساله مهم است؟

جان راتکلیف، رییس کل اطلاعات ملی آمریکا به خبرنگار سی.بی.اس نیوز گفت چین،‌ ایران و روسیه در انتخابات نوامبر امسال آمریکا دخالت داشتند.

همه باید نسبت به نحوه دخالت رژیم و لابی آن نایاک در آمریکا مطلع باشند.
۳) رژیم بطور فزاینده و مشخصاً از طریق نایاک در تلاش برای دخالت در انتخابات آمریکا بوده است.

رییس کل اطلاعات ملی آمریکا در گذشته به این مساله مهم پرداخته بود.
Read 15 tweets
آنچه @JZarif درباره بهره کشی ج.ا از فاطمیون #افغانستان در جنگ #سوریه نگفت:

۱)ظریف در گفت و گو با @LNajafizada مدعی شد افغانها را ج.ا به سوریه نفرستاد و نیروهای فاطمیون بخاطر اعتقاداتشان به جنگ رفتند!

واقعیت این است که ج.ا مستقیما این نیروها را اجیر کرد و به جنگی خونین فرستاد!👇
۲) با شروع جنگ داخلی سوریه فردی به نام علیرضا توسلی (ملقب به ابوحامد) که سابقه شرکت در جنگ ایران-عراق را نیز داشت به همراه محمد‌باقر علوی (روحانی) از تهران خواستند که ۲۲ تا ۲۵ مهاجر افغان که در حومه مشهد زندگی میکردند بعنوان جنگجو برای دفاع از حرم حضرت زینب به سوریه فرستاده شوند.
۳) مقامات ج.ا که همان موقع در سوریه مشغول سازماندهی نیروهای NDF (نیروهای دفاع ملی) با الگو گرفتن از بسیج بودند، بی درنگ با این درخواست موافقت کردند. آن زمان فاطمیون یک تیپ بود و وقتی توسلی اوایل سال۲۰۱۵ در درعا (جنوب سوریه) کشته شد، این تیپ با رهبری قاسم سلیمانی تبدیل به لشکر شد!
Read 14 tweets
حذف #محسن_فخری‌زاده، سیطره امنیتی روسها و افسانه ی قدرت جاسوسی #اسرائیل

در این رشته توئیت می خواهم از سیاه چاله عمیق امنیتی در جمهوری اسلامی رمز گشایی کنم که ساختار امنیتی حکومت را کاملا فلج کرده. آیا این باگ یا باگ ها ناشی از نقص فنی کهنه شده است؟ آیا اصلا آن
۱
رشته توییت
آیا اصلا آن رسوخ عمیق در نهادهای امنیتی حکومت قابل ترمیم هست؟ به دلایل زیر پاسخ این است که به هیچ وجه. چرا می گویم به هیچ وجه؟ چون پای ذلت و حقارت غیر قابل تصور جمهوری اسلامی در برابر قدرتی خارجی در میان است که از فرط وابستگی حکومت به آن،

۲
هیچ مقامی را یارای اعتراض به او نیست. رابطه باگ بزرگ امنیتی که موجب حذف فخری زاده شد با «#عمق_استراتژیک_خفت» چیست؟ در ادامه بخوانید

۱. مهرماه سال ۹۸ خبر آمد که وزارت خارجه #روسیه، سفیر ج.ا در مسکو را درارتباط با دستگیری یک روزنامه‌نگار روس به نام «یولیا یوزیک» در تهران،

۳
Read 68 tweets
دو تن از اعضای تیم ترور #اطلاعات_سپاه که برای ترور ابراهیم احراری فرستاده شده اند، غیر قانونی و با یک قایق یدک کش به #مالزی رفته و هم اکنون سازمان امنیت این کشور تحقیقات را برای یافتن آنها آغاز کرده است
@ahrarikhalaf
۱/۷
منابع در تی وی گزارش داده اند که قایق یدک کش Fire man که در ساعت ۹:۴۵ روز ۱۱دسامبر ۲۰۲۰ بی اجازه به اسکله NBCT #مالزی نزدیک کوالا لامپور رسیده بود، بر خلاف آنچه رسانه های مالزی مبنی بر اینکه؛ خدمه قایق یدک کش، ۳تن بوده و به دلیل بیماری به اسکله رفته و پس از ترک بیمارستان👇🏻
۲/۷
هم اکنون در قایق هستند؛ خدمه این قایق یدک کش، ۵تن بوده اند و هم اکنون ۲تن از این خدمه به #مالزی آمده و ناپدید شده اند که پلیس و سازمان امنیت همچنان به دنبال آنها هستند ولی تا این لحظه هیچ ردی از آنان پیدا نکرده اند
۳/۷
Read 7 tweets
US says will 'react' if Iran seeks to avenge Soleimani killing
f24.my/7C6O.T via @FRANCE24
🇺🇸 ژنرال کنت مک کنزی، رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا #سنتکام گفت: اگر تهران بخواهد برای نخستین سالگرد کشته شدن ژنرال ایرانی قاسم سلیمانی به ما حمله کند، ما به آن واکنش نشان می دهیم
۱/۴
@GeneralKenneth8: ما آماده دفاع از خود و متحدان هستیم/او گفت به تازگی از #بغداد بازدید کرده و با رئیس ائتلاف ضدجهادی، 🇺🇸ژنرال پل کولورت و ژنرال عبدالامیر یارالله رئیس ستاد ارتش #عراق دیدار کرده است و برای دیدار با نیروهای آمریکایی در پایگاه جنوبی در #التنف به سوریه رفته است
۲/۴
Read 5 tweets
#رشتو
یکی دو شب پیش یک توییت زدم راجع به کسانیکه تو ترکیه خونه خریدن و پیشنهاد دادم سریعتر نقد کنند، حالا دلایل:
🔆زمانیکه اردوغان زمام امور #ترکیه رو بدست گرفت بدهی ترکیه۳۰میلیارد دلار بود، امروز بدهی خارجی ترکیه ۴۵۰ میلیارد دلاره.
بدهی خارجی #ایران ؟ فقط دومیلیارد دلار
یعنی ترکیه باید فقط ۲۰ سال کار کنه (بدون منابع ایران)تا فقط نزول پولش رو بده
🔆تحریم #ترکیه در بودجه امسال آمریکا گنجانده شده و اروپا هم برای تحریم با آمریکا رقابت داره.این یعنی ترکیه در دولت #بایدن تحریمهاش تشدید میشه
۲
و اما
🔆آمریکا در حال #خروج از منطقه خاورمیانه‌ست و خب وقتی آمریکا خارج بشه یک خلا قدرت در منطقه بوجود میاد . اینکه فکر کنید اعراب در این خلا قدرت میتونن برای خودشون عرض اندام کنند پوچه ، چون خود آمریکا هم نمیتونه قدرت رو به اونها منتقل کنه.
۳
Read 6 tweets
#رشتو
۱_چه کسانی از آمدن بایدن خوشحالند؟!
امثال #بهمن_کلباسی ،#نایاک ،دلالان تجاری رژیم برای بقای نظام و #لابی های سیاسی آنها در واشنگتن
همه دولتهای آمریکا قبل از ترامپ به هیچ وجه خواستار #فروپاشی رژیم نبودند هدف آنها نظام حاکم برایران نبود،هدفشان #ایران بوده و هست !
۲_درطول این ۴۱ سال #مخالفان رژیم همیشه بوده اندوخواهند بود و این ربطی به ترامپ ندارداما باید واقع گرا باشیم،درسال ۸۸ وقتی خیل عظیم مردم در خیابانهای تهران به بهانه انتخابات #مرگ_بر_دیکتاتور می گفتند #اوباما در حال لاس زدن با رهبران رژیم بود پس هدف آنها این نظام ضدبشری نیست !
۳_آیاتابه حال ازخود پرسیده اید چرا #بوش به عراق حمله کرد؟!چه ضرورتی در آن مقطع باعث میشدبه عراق حمله شود!عراق که نقشی درحملات ۱۱ سپتامبر نداشت !
به عراق حمله شد تا پروژه #هلال_شیعی ناقص نمانداین پروژه قراربوددرجنگ ایران و عراق شکل بگیرداماایرانیها نتوانستندپس بوش آنرا تکمیل کرد!
Read 9 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!