Simon Lelieveldt Profile picture
Dutch banking, payment and digital money / blockchain expert - https://t.co/72vqz5VYZx Also: tours & talks on financial history https://t.co/dIemhUQQGH
Postman Profile picture 1 added to My Authors
11 Sep
Het is nu 19 jaar na de Twin Towers.
De terroristen hebben een serieus effect gehad.

In 2005 schreef de economist dit artikel daarover:
economist.com/special-report…

'Hindering flows across international financial networks is costly and does not stop terrorists' primary activity'
Artikel zit achter een betaalmuur, maar laat zien hoe we massaal in een kramp zijn geschoten en onszelf letterlijk, uit angst voor terroristen, zeer kostbaar in de voet schieten.
/2
@iang_fc volgt dit thema al vele jaren pakte het nieuws rond dit artikel van de economist destijds op in deze blog.

Conclusie: de jacht op terroristen wordt een jacht op de burger. Is dat echt wat we willen?

/3

financialcryptography.com/mt/archives/00…
Read 37 tweets
21 Aug
De nieuwe risk-assessment (NRA) witwassen is gepubliceerd. Een fascinerend stukje werk, met input van allerlei witwas experts.
zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-943676

Eerste constatering: grootste impact witwassen gaat gewoon via girale systeem, virtuele valuta's scoren laag.

/1
Dan wordt gekeken naar de 'weerbaarheid' van de beleidsmaatregelen. Kortom: hoe addresseren de regels/wettelijke eisen het feitelijke risico.

De experts zijn van mening dat het vrij schieten is op het gebied van crypto en dat de maatregelen kennelijk onvoldoende zijn. /2
Het is echter bekend dat de cryptosector te hoop is gelopen tegen het zogenaamde 'registratieregime' voor virtuele valuta omdat dit duurder uitpakt dan dat voor trustkantoren en vergelijkbare eisen kent. /3

bitcoin.nl/nieuws/cryptow…
Read 10 tweets
11 Aug
Ik heb even een Mart Smeets momentje over de manier waarop DNB de registratie-eisen voor crypto heeft omgemanaged naar vergunningseisen.

Ik ben boos. Mag dat?
Dat mag..

/1

Lees mee hoe DNB de registratie-eisen van crypto voor de risico-analyses onder de aandacht brengt.
Op de pagina voor crypto
dnb.nl/nieuws/dnb-nie…
vallen mij twee termen op.

Ten eerste systematische risico-analyse. Want de Wwft, spreekt over risico-analyse en de Wwft over systematische risico-analyse

/2
De wetgever bedoelt daarmee echt iets anders, in termen van reikwijdte, diepgang en proportionaliteit. Zie ook het rapport van 't Hart advocaten. bitcoin.nl/img/posts/408/…

/3
Read 15 tweets
7 Aug
Terug van vakantie heeft u vermoedelijk ook een bericht van uw kindopvangcentrum: geef toestemming zodat wij voortaan al uw gegevens buiten je zicht in een nieuw controlesysteem bij Dienst Toeslagen stoppen.

Mijn advies: doe dat niet en maak bezwaar bij de Privacy Officer.

/1
Medio juni was in een voortgangsrapportage Belastingdienst de mededeling verstopt dat met een mooie 'optimalisatie' ouders voortaan beroofd werden van hun recht om zelf moment en inhoud van communictie aan belastingdienst over kinderopvang te bepalen.

/2


rijksoverheid.nl/documenten/kam…
De regeling in kwestie blijkt te zijn: Regeling van SZW, van 20 november 2019, nr. 2019-0000168656, ... in verband met een aanscherping van de administratieve eisen ten behoeve van de gegevensverstrekking aan de Belastingdienst/Toeslagen.

/3


zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-651…
Read 11 tweets
4 Aug
De belastingdienst pastte sinds 1-1-2020 de systemen en procedures aan zodat kinderopvangorganisaties nu ook als controlerende 'poortwachters' de door ouders ingevoerde wijzigingen zelf doorklikt naar belastingdienst. /1

@pieterkleinrtl @PieterOmtzigt

veranderingenkinderopvang.nl/actueel/nieuws…
Opvallend is dat de kinderopavngorganisaties worden geinformeerd en ouders in het najaar. Terwijl nu door de kinderopvang aan ouders gevraagd wordt gegevens voor de belastingdienst aan te leveren. /2

Maar... dat doe ik toch al via mijn toeslagen?

/2
Waar kinderopvang verduidelijkt dat het een controlemaatregel is, framet de belastingdienst deze wijziging als een stukje dienstverlening.

Kinderopvangbedrijven werden eerst geinformeerd. Ouders volgen in het najaar.

Maar wiens data is het eigenlijk?
En wie vertrouwt wie? /3
Read 25 tweets
27 Jul
Trouw komt tot de inconventient truth.
De keizer heeft geen kleren aan.

Vervolgconclusie: anti-witwasmaatregelen zijn grondrechtschendingen.

/1


Tienduizenden witwasmeldingen, amper strafzaken. ‘Soms lijkt het of het hele meldsysteem voor niets is’ trouw.nl/ts-b03c7f64
Anti-witwasmaatregelen die stoelen op 'ongebruikelijk als criterium' hebben onvoldoende juridische basis om ministeries van financien toe te staan hun cult van privacyschendende poortwachters te continueren.

Dit circus draait al 20 jaar ->/2
De antiwiwascult is vooral effectief in het afdwingen van naleving door vrije bedrijven. Geef ze boete's die in miljarden euro's belopen en ze richten direkt een organisatie op om nog effectiever te gaan spioneren op verzoek van de staat.

/3


trouw.nl/economie/banke…
Read 11 tweets
26 Jun
Dezer dagen gaan we weer veek horen over de strijd van de FatF tegen witwassen enzo.

Maar.... laten we duidelijk zijn, het gaat daar om een papieren en fiscale oorlog tegen witwassen of financiering terrorisme, niet om de bestrijding van onderliggende feiten zelf.

Echter.. /1
De FATF die zich aanmatigt dat ze aan de onderliggende misdrijven iets doen is net zo stupide als de vereniging voor internationale salarisverwerkers (VISV) die betoogt op te komen voor betere salariering. In de zorg. In het onderwijs. Daar gaan ze simpelweg niet over. /2
U gaat plaatjes zien op twitter mensenhandel, over duurzame natuur, over dierenmishandeling met telkens de framing dat wat de FATF doet, substantieel is om die misdrijven te bestrijden. Maar dat is volstrekt onjuist. /3
Read 78 tweets
16 Jun
Beste crypto-tweeters,

Het valt niet altijd mee om vertrouwen te houden in de rechtsstaat als Ministers dossiers als AMLD5 zo behandelen als ze dat doen.

@RaadvanState ziet wat er gebeurt, en gaf dit goed ongevraagd advies

raadvanstate.nl/actueel/nieuws…

Klaar voor een draadje? ;-)
De algemene achtergrond van het advies is de veranderende samenleving. Minder grote coalities, meer media, meer incidentgedreven politiek, de kindertoeslag affaire en de vraag hoe parlementariers, Ministers en ambtenaren zich tot elkaar moeten verhouden in onze democratie. /2
Het meest springt natuurlijk de kindertoeslag affaire in het oog, waar keer op keer nieuwe lijken uit de kast vallen en buiten de Ministers om nieuwe informatie beschikbaar komt. Soms eerder bij pers @pieterkleinrtl @JanTrouw dan bij kamerleden @PieterOmtzigt @RenskeLeijten /3
Read 31 tweets
12 Jun
Vandaag legt de NOS nog eens uit hoe drastisch de overmatige toezichtregels rond witwassen voor crypto bedrijven uitpakken.

Deze draad legt voorgeschiedenis vast, met name dat halverwege het wetsgevingsproces opeens vergunningsregels werden ingevoegd.

nos.nl/artikel/233699…
Dit artikel van @mrtbollen legt haarfijn uit waar de schoen wringt. Een eenvoudig registratieregime voor witwassen is dankzij interventie van DNB omgezet in een verkapt vergunningsregime.

/2


ftm.nl/artikelen/woor…
De industrie heeft zich bij politiek gemeld met bezwaren tegen de overmatige implementatie van de EU richtlijn en vond de Raad van State aan haar zijde. Lees hier de brief en oproep om -net als juweliers- onder Bureau Financieel Toezicht te vallen.

bitcoin.nl/img/posts/408/…
Read 31 tweets
27 May
Ik maak me wel zorgen over de cultuur rond opsporing die kennelijk bij FIOD weer hoogtij viert. Dat er ambtelijke grondrechtelijke en constitutionele randvoorwaarden zijn waarbinnen geopereerd moet worden is van oudsher niet hun sterkste punt.

Zie ook:
nrc.nl/nieuws/1994/07…
De slinger tussen binnen bevoegdheid en buiten bevoegdheid opereren gaat heen en weer. Dit was 26 jaar geleden.
Bij de FIOD dus.
Read 21 tweets
7 May
Facebook, die niet in staat is vanuit eigen authentiek leiderschap een koers neer te zetten die respectvol is naar democratie en regelgeving koopt nu met sleutelfiguren met grote namen geloofwaardigheid in. Goedkope truuc, bij ons ook zichtbaar toen DSB opeens Zalm aantrok. /1
en ja, die vergelijking maak ik bewust, want lees maar even mee met de tekst die Zalm schreef destijds in rapportage naar ome Dirk op 10 april 2008, in een mail, gevonden door de curatoren op een harde schijf (bron: dsbbank.nl/media/1404/att…)
dus... prachtig hoor die heel onafhankelijke Oversight Board van Facebook... met wel 20! leden (hoe meer hoe groter de kans dat ze geen scherpe koers varen) maar het een treurige schaamlap voor het falen van zowel Facebook als de omliggende politiek/media:
cnbc.com/2020/05/06/fac…
Read 19 tweets
17 Apr
In the Netherlands we really have a nice hotspot in crypto. At least three excellent podcasts (@CryptocastNL @debitcoinshow @RadioSatoshi) and a whole range of token based and blockchain initiatives. We should cherish that. 1/
Actually, our government just published their very suportive position on startups in fintech sector and such.

Dutch government favours cleancut proper regulations and low administrative costs for SMEs when EU rules are transposed.

tweedekamer.nl/downloads/docu…

Well done ! /2 Image
They welcome the EU initiatives in this area and in particular the focus on deep tech, blockchain, fintech and innovation.

Again, well done @markrutte and @WBHoekstra !

But do you really welcome innovation/fintech/blockchain in the Netherlands. The proof of the pudding... /3 Image
Read 26 tweets
4 Apr
Ik denk dat Merkel haar geschiedenis het beste kent en we die in Nederland zijn vergeten. Waar het om gaat bij de pandemie is een eerder moment op te zoeken. Dan kom je bij WO 1 uit. Draadje. /1
De WO 1 eindigde onder andere ook vanwege de vele ziektes, de Spaanse griep. Uiteindelijk waren 36 landen erbij betrokken en was een wereldwijde economische contractie te zien. Maar niet alleen dat. /2
Er waren onereuze herstelbetalingen met Duitsland afgesproken die na enige jaren iets werden verzacht, mede in combinatie met Volkenbond, als ik het me goed herinner. Maar de herstelbetalingen deden een groot revanche gedachte ontstaan in Duitsland. /3
Read 12 tweets
18 Mar
Ik ben nog steeds flabbergasted van het gedraai en gespin van het @Financien rond de implementatiewet crypto.

Mijn norm is dat het parlement de juiste feitelijke situatie moet krijgen en de invulling regelgever apart wordt verduidelijkt.

Een voorbeeld rond integriteit /1
In de beantwooding van vragen van de @SP_eerstekamer aan de @EersteKamer licht het Ministerie zogenaamd het verband tussen de eisen in een AMVB en EU regelgeving toe.

Artikel 47 lid 3 bevat feitelijk de WFT-eis om belangenverstrengeling tegen te gaan.

Aldus @WBHoekstra /2 Image
Maar wie het er echt op naslaat ziet dat er letterlijk staat dat het verboden is voor veroordeelde criminelen om aandelen te hebben in een bitcoinbedrijf of om daar directeur te zijn.

En die regel wordt netjes geimplementeerd via het voorgenomen artikel 23h. /3 Image
Read 14 tweets
13 Mar
Bitcoin: charcoal or diamond?
A thread on the 'value' of bitcoin
1/n
The bumpy ride in financial markets and bitcoin price are interesting in the sense that they help reflect on the nature of value, the value of bitcoin and what drives markets.

I will share some thoughts, preliminary, as part of a puzzling excercise into the value of bitcoin. /2
To start, I don't agree with the idea that bitcoin is of no use or has no intrinsic value. We have a design, a functioning robust network, a unit/store of value which is widely available and accessible to the public.

Widely as: more easily and cheap than existed previously.
/3
Read 28 tweets
12 Mar
Natuurlijk is er anders nieuws op dit moment. Maar ik moet ook even gezegd hebben dat ING c.q. nieuwe commissaris Herna Verhagen met het nieuwe beloningsbeleid wel een stap in de goede richting zetten. Ere wie ere toekomt. /1
Het is nu precies 2 jaar geleden dat ik een melding tuchtrecht indiende ivm beloningsbeleid ING; die licht helaas nog steeds ter beoordeling voor. @TRB_nl en hangt in de lucht. Ook publieke verantwoording door beedigden is minimaal de afgelopen 2 jaar. /2
Eén jaar geleden trad Herna Verhagen aan als nieuwe commissaris bij ING. Aanleiding voor een artikel om haar te wijzen op de uitdaging bij de heren van ING.
ftm.nl/artikelen/open…

Met een uitnodiging om college bij te wonen over beloningen.

/3
Read 6 tweets
11 Mar
Voor de liefhebbers. Er is een perverse prikkel in de wet bekostiging toezicht die eruit bestaat dat als DNB-ers Financiën meehelpen om wetten te schrijven (wat ze natuurlijk doen) dat die kosten dan voor rekening van de sector komen nadien.

Hoe zit dat? 1/n Image
Als Financien wetten moet maken hebben ze technische kennis nodig over hoe het precies zit. Aangezien er vrijwel niemand bij financiën langer dan 4 jaar daar zit, is de kennis beperkt en leunen ze op de toezichthouder.
/2
Het voordeel is dat je wetgevend proces dan kunt outsourcen naar een deskundige partij, terwijl je daar geen overheidsbudget voor hoeft te alloceren. Je hebt dan een lean en mean Ministerie met ingevolgen experts van AFM en/of DNB.

/3
Read 25 tweets
28 Feb
Juist ook hierom dient de @EersteKamer @Farah_Karimi @AWJAvanHattem @pauliengeerdink @MvRooijen
@keesvendrik @Jorisbacker @b_v_apeldoorn
@PeterEsterCU @CroneFerd @hendrikotten3 over alle drie de anti-witwas wetten door de Raad van State voorlichting te vragen. Er is meer. /1
@EersteKamer @Farah_Karimi @AWJAvanHattem @pauliengeerdink @MvRooijen @keesvendrik @Jorisbacker @b_v_apeldoorn @PeterEsterCU @CroneFerd @hendrikotten3 Op 8 november hoorde ik zomaar een overheidsdienaar die lukraak bij WWFT-plichtigen solliciteerde naar inhoud van de FIU-meldingen over verdachte transacties, buiten het voorgenomen pad van de witwaswetten om. En er zijn nog veel meer van dat soort paden, aldus WODC... ! /2
@EersteKamer @Farah_Karimi @AWJAvanHattem @pauliengeerdink @MvRooijen @keesvendrik @Jorisbacker @b_v_apeldoorn @PeterEsterCU @CroneFerd @hendrikotten3 In beleidsmatige vaktaal noemen we die illegale data-routes: 'innovatieve opsporingsmethoden'. Daarover was onlangs van alles te lezen in het #FD. Fiod-baas van der Vlist doet graag mee in internationale spel van boeven vangen. /3

fd.nl/economie-polit… #FD
Read 15 tweets
8 Feb
@ABNAMRO Dat is een lang verhaal.... ... de realiteit lijkt me te zijn een nadruk op witwassen door Financiën en OM, zonder het onderliggende paradigma (volstrekt ineffectieve poortwachtersfilosofie, data-broadcasting uit de jaren negentig vorige eeuw) ter discussie te stellen. /1
@ABNAMRO Collectiviteit banken, inclusief ABN AMRO wordt met grote boete's hard in dat ineffectieve paradigma geduwd. Of je wilt of niet, je moet mee en je beste beentje voorzetten.

Bij de bepaling van hoogte van boete's speelt natuurlijk ook mee of je je leven wilt beteren... /2
@ABNAMRO En in dat licht bezien zie ik de reclame rond witwassen als een vooruitgeschoven beweging om de uiteindelijke boete zo laag mogelijk te houden.

De witwastunnel waarin banken/om/financien zitten is echter nogal diep en donker, zoals deze week aantoonde. /3
Read 16 tweets
15 Dec 19
Democratisch dieptepunt.

@WBHoekstra doet bij invoering AMLD5 alsof zijn neus bloedt en hij beleidsarme transpositie AMLD5 in Nederland voorstelt en DNB en AFM niet om extra regels hebben gevraagd.

Nu wordt online de visie van DNB gepubliceerd die tegendeel bewijst.

Draad/1
@WBHoekstra Liefhebbers kunnen beginnen met deze gedegen juridische analyse, die op een rij zet dat Financiën, bij de omzetting van de Europese witwasrichtlijn wel degelijk extra WFT-regels toevoegt aan de WWFT.

bitcoin.nl/img/posts/408/…

/2
@WBHoekstra De analyse is gemaakt omdat Financiën in de nota naar aanleiding van het verslag bij de wet, bij hoog en laag ontkent dat er enige extra eisen zijn toegevoegd. Lees hier maar even.

rijksoverheid.nl/binaries/rijks…

/3 @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman
Read 118 tweets
3 Dec 19
A warning to all my followers. I will be doing 'some' tweets on the Dutch parliament discussion, covering the implementation of the AMLD5 in Dutch anti terrorism law (WWFT). Expect a lot of nerdy tweets and do mute me for this evening.

Waarschuwing. Veel AMLD5-Tweets op til.
We gaan het hebben over de manier waarop een Europese anti-witwas richtlijn (AMLD5) ingevoerd wordt in Nederland.

Doel van de richtlijn: in beeld krijgen van de geldstromen en betalers, ook voor cryptobedrijven.

Doel is expliciet niet: (verkapt) vergunningsregime opzetten.
Er komen 3 wetten aan bod. Ik richt me vooral op de implementatiewet gewijzigde vierde witwasrichtlijn. Minder op verwijzingsportaal bankgegevens en UBO register (de andere 2 wetten).

Achtergronddocumentatie vind je hier op een rij:

linkedin.com/pulse/amld5-en…
Read 112 tweets