المستغیث‌بالله⚘️🇮🇷 Profile picture
https://t.co/P4JBR5Giq8 ت۱۳۶۲ مرد متاهل، کمی حقوقی، کمی‌شوخ‌🌹 ❤️ يا حی يا قيوم، برحمتك أستغيث 💙
May 1, 2023 16 tweets 10 min read
بنام خدا
چرا حمایت رسانه از #شهید_غیرت لازم است؟ پاسخ به این شبهات درین رشتو
1-شبهه اول: چون حکومت اسلامی بی‌تفاوت است! ما چرا باید دخالت کنیم و خطر کنیم؟
پاسخ: ۱-صاحب اصلی کشور و انقلاب، مردم و مؤمنین اند. ۲-کلکم راع وکلکم مسئول ۳-هر بخش در جای خود مسئولیت خود را دارد.
#رشتو 1 2-شبهه دوم #شهید_غیرت
چون خود زنان بی حجاب و کم حجاب بودند ارزش ندارد که جوان متدین و بسیجی خون خود را هدر کند!
پاسخ: ۱-امیرالمومنین ع فرمود آنقدر از عثمان حمایت کردم که می‌ترسم مقصر باشم‌. ۲-جریان خلخال زن یهودی در حکومت اسلامی ۳-حفظ هویت اسلامی کشور مهمتر از افراد است.
#رشتو 2
Oct 5, 2022 11 tweets 4 min read
آیا غرب و متفکران او اعتقادی به #دموکراسی دارند؟
۱- کانت: دموکراسی بدترین نوع دیکتاتوری است.
۲- سقراط : آیا موهوم پرستی نیست که صرف عدد یا اکثریت سبب خِرَد خواهد شد؟
۳- افلاطون: دموکراسی سمبل حکومت جاهلان است.
۴- هابز: دموکراسی اجرا شدنی نیست زیرا مردم با وعده فریفته می‌شوند. آیا غرب و متفکران او، اعتقادی به #دموکراسی دارند؟
۵- ارسطو : دموکراسی مظهر حاکمیت طبقه‌ پست جامعه و بدترین گونه‌ حکومت است.
۶-ماکیاولی: دموکراسی نظام بی‌ثباتی است و قدرت دولت را حفظ نمی‌کند.
۷-جان لاک: طرح لیبرال‌دموکراسی نمی‌تواند سرانجام موفق باشد و درون خود سبب دیکتاتوری است.
Sep 27, 2022 11 tweets 6 min read
بیست دلیل بر تناقضات رفتاری و فکری معترضان و اغتشاش گران در #فتنه ۱۴۰۱
۱-این جماعت به امور محترم هزار ساله یک ملت احترام نمی گذارند، لذا راه بجایی نمی‌برند.
۲-این جماعت به اجبار حجاب خود معترض اند، در حالی که چادری ها و مذهبی ها را به سمت بی حجابی اجباری می‌کِشند.
#مهسا_امینی بیست دلیل بر تناقضات معترضان و اغتشاش گران
۳-این جماعت مدعی ایرانیت و معارضه با #عرب اجنبی اند، در حالی که تماما به تفکرات اجنبی #غرب تکیه دارند.
۴-این جماعت بجای جذب فکری مردم، با آتش زدن مامور و بستن راه و ایجاد رعب و آتش زدن اموال عمومی دنبال پیشبرد اهداف شان اند.
#مهسا_امینی