Discover and read the best of Twitter Threads about #فتنه

Most recents (5)

#کانون
معادلات قدرت در دنیا با سرعت در حال تغییر است‌؛قدرت‌های بزرگ غربی دیگر فصل الخطاب #منازعات جهانی نیستند
_انقلاب اسلامی در دورانی در مرزها از #هویت خود دفاع می کرد و الان در سیر تکاملی انقلاب،کیلومترها دورتر از مرز خود برای دفاع از #انسانیت و اسلام و ایران،نقش آفرینی کرد
1
۲ کانون تئوریزه کردن #فساد در عالم غرب است، رسالت انقلاب #بعثت_گونه تهاجم ترکیبی به مرکز اقدامات ضد توحیدی در عالم است
۳ یعنی از منظری جنگ اصلی با بعث عراق نبود و در دورانی معارکه با دواعش نبود،که دفاع و بعد حمله به طراحی شیطانی غربی،علیه #خیمه_گاه اسلامی_ایرانی بود
۲
۴ در این فهم از رسالت اقدامات راهبردی علیه کانون #لیبرالیسم، جمهوری اسلامی می بایست #هوشمندانه انواع و اقسام اقدامات در هر سطحی را، در هر کجای عالم که فرآیند محافظت از کیان انقلاب و بسط تکلیف جهانی توحیدمحور او را در معارکه علیه #استکبار تقویت نماید قویا و سریعا انجام دهد.
۳
Read 4 tweets
#رشتو ی بسیار طولانی و بسیار مهم
✍️ سید مهدی شجاعی

این متن را جناب شجاعی چندسال پیش نوشتند.
چقدر وصف حال این روزهای ماست، البته ما هنوز امید داریم....

« ويروس »
من و تني چند از دوستانم به اتهام شليک به سوي فرزندانمان دستگير شده‌ايم. اين واقعيت است ولي همه واقعيت اين نيست.
۱
ما نگران فرزندانمان بوديم، از ابتلايشان به بيماري وحشت داشتيم، از حال و روز وخيمشان غصه مي‌خورديم ولي هرگز قصد کشتنشان را نداشتيم. چه کسي مي‌تواند به‌سوي فرزند خود شليک کند؟!
از همان ابتدا هيچ کس حضور خوکها را در شهر جدي نگرفت ولي ما اعلام خطر کرديم. وقتي سر و کله اولين
۲
👇
خوک در شهر پيدا شد، عده اي هورا کشيدند، عده‌اي فقط تعجب کردند و عده‌اي هم از سر تأسف، سر تکان دادند. اولين خوک ابتدا با ترس و لرز از ميان خيابانها و کوچه‌ها گذشت. به بعضي از خانه‌ها سرک کشيد و عده اي از بچه ها را دور خود جمع کرد. آنها از اينکه حيواني را اينقدر در دسترس
۳
👇
Read 20 tweets
بیست دلیل بر تناقضات رفتاری و فکری معترضان و اغتشاش گران در #فتنه ۱۴۰۱
۱-این جماعت به امور محترم هزار ساله یک ملت احترام نمی گذارند، لذا راه بجایی نمی‌برند.
۲-این جماعت به اجبار حجاب خود معترض اند، در حالی که چادری ها و مذهبی ها را به سمت بی حجابی اجباری می‌کِشند.
#مهسا_امینی
بیست دلیل بر تناقضات معترضان و اغتشاش گران
۳-این جماعت مدعی ایرانیت و معارضه با #عرب اجنبی اند، در حالی که تماما به تفکرات اجنبی #غرب تکیه دارند.
۴-این جماعت بجای جذب فکری مردم، با آتش زدن مامور و بستن راه و ایجاد رعب و آتش زدن اموال عمومی دنبال پیشبرد اهداف شان اند.
#مهسا_امینی
بیست دلیل بر تناقضات اغتشاشگران
۵-این جماعت در دشمنی با ج اسلامی همزبان ولی در اهداف و هویت خود در تفرقه کامل اند، از سلطنت طلب تا مذهبیون یواش و..
۶-این جماعت با حربه اخلاق و آزادی آمدند، اما آتش زدن مامور و کشیدن چادر از سر زنان و.. ضد اخلاق است و راه منافقین است.
#مهسا_امینی
Read 11 tweets
#چند_تار_مو

مردی که با همسرش بسیار صمیمی بود و زندگی خوشی داشت به بازار رفت تا غلامی برای کمک به زندگی شان بخرد، پس از انتخاب غلام، از فروشنده احوال او را پرسید.
وی گفت: این غلام عیبی ندارد، جز این که سخن چین است.
خریدار نیز این عیب را مهم ندانست و او را خریداری کرد.

#رشتو۱)
پس از مدتی روزی غلام در صدد سخن چینی برآمد؛ از این رو به خانم مولایش گفت: همسرت تو را دوست ندارد و تصمیم گرفته همسر دیگری اختیار کند و اگر هنگام خواب، چند تار مو از زیر گردن او ببری و بیاوری، من او را سحر می‌کنم تا از کارش منصرف شود و باز هم تو را دوست بدارد، آن گاه بی درنگ..

۲)
خود را به مولایش رساند و گفت: همسرت رفیقی پیدا کرده و تصمیم دارد هنگام خواب سرت را ببرد.
شوهر به خانه آمد و خود را به خواب زد، وقتی همسرش کارد را نزدیک گردن او برد از جا پرید و او را کشت. وقتی خویشان زن خبردار شدند آمدند و شوهر را کشتند و به دنبال آن، همه به جان هم افتادند و

۳)
Read 4 tweets
اولین خطبه کربلایی🏴(انگار برای امروز ماست)
مثل امروزی سالار شهیدان #وارد کربلا شد
اولین خطبه را در جمع یارانش خواند
و در آن خطبه به این نکات اشاره فرمود:

1. اوضاع زمان #دگرگون شده
2. #زشتی ها آشکار و #معروف ها از بین رفته است
3. فضیلت های انسانی به #حداقل رسیده است

#رشتو۱)
4. مردم زندگی #ذلت باری دارند.
5. به #حق عمل نمی شود
6. از #باطل روی بر گردانده نمی شود.
7.در چنین محیط ننگینی, فرد با ایمان باید #فداکاری و #جانبازی کند.
8. مرگ در این شرایط, مرگی است همراه با #سعادت و زندگی با این شرایط, نکبت و خواری است.
9. مردم #برده های دنیا هستند.

۲)
10. دین #لقلقه زبان آنهاست.
11. حمایت شان از دین تا جایی است که دین برای #دنیاشان فایده دارد.
12. در وقت #فتنه ها و سختی ها «دین داران» به شدت کم می شوند.

کتاب سخنان حسین بن علی از مدینه تا کربلا
انتشارات جامعه مدرسین.ص 134
به نقل از «تحف العقول» و «لهوف» و «مقتل خوارزمی»

۳)
Read 3 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!