PS752justice Profile picture
Association of Families of Flight PS752 Victims (752AFV)‏‏‏‏‏‏ / PS752 انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز
2 May
🧵چند روز پیش از سوی دادسرای نظامی ابلاغیه‌ای به خانواده‌های شاکی #PS752 در ایران ارسال شده است که برای اعتراض به آن ده روز مهلت دارند. طبق این ابلاغیه:

1.برای ده نفر بی نام و نشان قرار جلب صادر شده است.
2.دادگاه در مورد شکایت خانواده‌ها از پزشکی قانونی خود را صاحب صلاحیت ندانسته است.
3.برای آمرین و عاملین اصلی این جنایت که افراد رده بالای حکومت هستند قرار منع تعقیب صادر شده است. ابلاغیه در این مورد از عبارت "مشتکی عنهم" استفاده کرده است و
می‌توان حدس زد همان کسانی باشند که مسوولیت انجام این جنایت را جلوی چشم میلیون‌ها نفر به عهده‌ گرفته‌اند.
مراجعه‌ی وکلای خانواد‌ها برای مطالعه‌ی پرونده، اطلاع از نحوه کارشناسی و بازجویی ها و اظهارات متهمین و یافتن نام آن‌ها به جایی نرسیده است اما اعتراض را ثبت کرده‌اند و
Read 7 tweets