Rik Van de Walle Profile picture
Rector at Ghent University (@UGent). On Twitter just Rik, though - opinions are personal. Marathon runner. Reader. Classical music lover.
Mar 20, 2022 6 tweets 2 min read
Vergeleek @Bart_DeWever de opvang van Oekraïense vluchtelingen met dieren uit een asiel halen? Ja. Iedereen die het fragment bekijkt, kan dat eenvoudig vaststellen. Ontmenselijkte hij daarmee vluchtelingen, zoals @jdceulaer beweert? Daarover kan men van mening verschillen. (1/n) Mijn mening, die niet meer of minder waard is dan die van @jdceulaer of @Bart_DeWever, of die van u: ik vind dat De Wever hiermee de Oekraïense vluchtelingen niet ontmenselijkte. Ik vind zelfs eerder het omgekeerde daarvan. (2/n)
Dec 3, 2021 7 tweets 1 min read
"Kinderen zijn de motor van de pandemie" is een uitspraak die onderwijsbeleidsverantwoordelijken en vele anderen in hoge mate stoort. Terecht. Ze stoort ook mij. Want kinderen zijn inderdaad niét de motor van de pandemie. (1/n) U, geachte beleidsmaker, die zich altijd hevig heeft verzet tegen het verplicht meten van de luchtkwaliteit in scholen, bent een motor van de pandemie. (2/n)
Aug 3, 2021 5 tweets 2 min read
Een #draadje.
Wat ook de retoriek is waarvan men zich bedient: wie nu nog niet inziet dat iedere vermijdbare ton CO2 er een te veel is, dient de klimaatzaak niét. Dat zou anno 2021 een no-brainer moeten zijn. (1/5) Over no-brainers gesproken:
1. de klimaat- en energieproblematiek vereist gezamenlijk beleid over bevoegdheidsgrenzen heen;
2. het klimaat- en energiebeleid van onze verzamelde beleidsniveaus is ondermaats;
3. hetzelfde geldt voor elk van de beleidsniveaus afzonderlijk. (2/5)
May 23, 2021 7 tweets 2 min read
Twee studenten publiceerden een opiniestuk op de website van het UGent-studentenblad @Schamper, nav een twitterdraadje dat ik gisteren schreef.
Het opiniestuk is hier te vinden: schamper.ugent.be/daily/belangri…
Het twitterdraadje vindt u hier:
(1/7) Het opiniestuk is een uitstekende bijdrage tot het debat. Tal van argumenten zijn erin verwerkt. Goed geschreven bovendien. Genuanceerd. Waarbij de auteurs best wel wat kritiek uiten tav wat ik zelf schreef. Omwille van dit alles vraag ik u om hun stuk te lezen. (2/7)
May 23, 2021 4 tweets 1 min read
Beste Marc, ik neem aan dat ik niet hoef te benadrukken dat ik elke vorm van haat, verheerlijking van en/of aanzetten tot geweld, op welke manier ook en door wie dan ook, veroordeel. Mede daarom vraag (eis) ik van mijnheer Van Grieken dat hij daden bij zijn woorden voegt. (1/4) Hij stelde dat geweld nooit de oplossing kan zijn. Welnu, laten we hem aan die woorden houden. Laten we met z'n allen eisen dat hij ze op alle fora waartoe hij toegang heeft en tav alle mensen die hem een luisterend oor bieden, herhaalt. (2/4)
May 22, 2021 7 tweets 3 min read
Mijnheer Van Grieken (@tomvangrieken), op zaterdag kijk ik altijd naar #deafspraak #opvrijdag (@deafspraaktv). Dus keek en luisterde ik vanmorgen naar u. Misschien zal het u verbazen dat ik dit openlijk zeg: ik vind dat u gisterenavond goed op dreef was. Zeer goed zelfs. (1/7) U vertolkte meningen die publiek mogen - en wat mij betreft zelfs moéten - worden vertolkt. Er zijn mensen die vinden dat u gisteren geen plaats had mogen krijgen aan tafel. Ik vind het omgekeerde: uitgerekend deze week moést u er zijn. (2/7)
May 18, 2021 4 tweets 1 min read
At Ghent University (@UGent), everyone is allowed to think and speak freely. That is what the signatories of this statement have done. They have every right to do so. (1/4) The signatories' statement does not nurture hatred. Moreover, with their statement, the signatories do not commit anything or anyone except themselves. (2/4)
Oct 20, 2020 8 tweets 2 min read
Er zijn geen domme vragen, op vragen die men niet durft te stellen na. Stel: persoon X heeft COVID-19-symptomen + we testen niet X maar wel de hoogrisicocontacten van X. Voor de meeste X'en zal gelden dat het aantal hoogrisicocontacten groter is dan één. (1/n) De hoogrisicocontacten van X testen vergt dus meer testcapaciteit dan de nieuwe teststrategie waarbij alleen X wordt getest en de hoogrisicocontacten van X in quarantaine worden geplaatst zonder getest te worden. (2/n)
Jul 17, 2020 15 tweets 4 min read
Geachte @Sophie_Wilmes @JanJambon @eliodirupo @rudivervoort @PYJeholet @OliverPaasch, ik heb de hele dag getwijfeld. Omdat het pretentieus kan overkomen. Omdat mijn mening ook maar mijn mening is. Toch doe ik het: u rechtstreeks aanspreken. Een #draadje. (1/15) Ik zal u niet veroordelen. Ik zal u zelfs niet beoordelen. Ik zal wel enkele vragen stellen. Concrete vragen. Ik zal u ook hulp aanbieden. Ik zal proberen u ervan te overtuigen dat u tot meer in staat bent dan u zelf lijkt te denken. (2/15)