Discover and read the best of Twitter Threads about #اصرار

Most recents (2)

در گفتگویم با @EtemadOnline: با انباشت #نارضايتی‌ها مواجه هستيم كه در مدتی طولانی شكل گرفته است. #حاكميت توجهی به همه #هشدارهای_قبلی دلسوزان، كارشناسان و اساتيد دانشگاه و... نكرد که كار به اينجا كشید. نارضايتی‌های انباشته‌شده با جرقه ماجرای #مهسا_امينی حالت انفجاری به خود گرفت./١
حاكميت و نيروهای دخيل در آن، #آينده را برای بخش قابل توجهی از مردم #مبهم و #تيره و تلاش‌ها برای تغيير اين #چشم‌انداز را نقش بر آب كرده‌اند. مهمترين نماد اين موضوع، #نااميد كردن مردم از #صندوق‌های_رأی بوده و نتيجه آن، بسته شدن #روزنه‌های_اميد مردم و پيش‌آمدن #وضع_موجود است./٢
حتی اگر در ظاهر نشانه‌هايی از كاهش تجمعات وجود داشته باشد، به معنای كمتر شدن اعتراضات و نارضايتی‌ها نيست. اعتراض در زير پوست رخدادها همچنان وجود دارد، اما ممكن است ظهور آن به صورت آشكار با افت و خيزها و فراز و نشيب‌هايی مواجه شود./٣
Read 22 tweets
از زمان شیوع کرونا به خصوص، شیوع در رسانه‌ها، امام خامنه‌ای دستوراتی دادند که غالبا به موزه‌ها سپرده شد!
در راستای جلوگیری از تحریف، تفاسیر یکجانبه‌ و نگاه‌های کاریکاتوری زیان‌بار بیانات و اتفاقات بعدش، به قدر بضاعت، آورده می‌شود.
پس
بسم الله الرحمن الرحیم ...
#رشتو
در ۳ فروردین ۹۹ رهبری دارو‌ی آمریکایی، تجویز آمریکایی و پزشک آمریکایی را ممنوع کردند و آن را برابر با #بی_عقلی خواندند!
اما چه شد؟!
عده‌ای که به قدر قصه‌ی شنگول و منگول دشمن شناسی ندارند به سرعت با تبعیت محض از سازمان بهداشت جهانی تماما داروهای آمریکایی را به کار بردند! Image
بزرگواران به این حد از #بی_عقلی اکتفا نکردند و با تجویز ترامپ، داروی هیدروکسین کلروکین را عنوان داروی اصلی مطرح کردند.
بعد از این جریان نیز ایران به عنوان آزمایشگاه اول داروهای آمریکایی سازمان بهداشت جهانی مورد استعمار قرار گرفت و حضرات بعد از آزمایش معترف شدند که⬇️ Image
Read 41 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!