Discover and read the best of Twitter Threads about #روانشناسی

Most recents (2)

چند توصیه برای #مراقبت_از_روان #روانشناسی در این روز‌ها (که شاید خواندن/قبولش سخت باشد):
اول تفاوت بین اضطراب، عصبانیت، خشونت، و تنفر را صحبت می‌کنیم و بعد اینکه با اینها چه کنید. از همه خطرناکتر تنفر است که در آخر به آن می‌پردازیم. ۱- اضطراب، علائمش درگیری دائم ذهن، نگرانی از
اینکه چه اتفاقی می‌افتد، چک کردن دائم اخبار، تنگی نفس یا نفس‌نفس‌زدن، احساس پنیک داشتن، به هم ریختن خواب و... است. اضطراب یک احساس ثانویه است:‌ یعنی زیرش یک احساس اولیه و بنیادی وجود دارد که اغلب ترس و نگرانی است. ترس را در بدنتان شناسایی کنید، و ببینید با خواندن/شنیدن هر خبر کجا
وارد می‌شود. اگر در حالت اضطراب دائم هستید، خوب نیست:‌ یعنی نه به خودتان و نه به اطرافیانتان کمکی نمی‌کنید. بنابراین برنامه روزانه‌تان را عوض کنید: اگر خبر می‌خوانید، حداقل ویدیو‌ها را نبینید. خبرخواندن را محدود به زمان‌های خاصی کنید و صبح بلافاصله بعد از بیدار شدن و یا قبل از
Read 22 tweets
دوازده قانون #روانشناسی که باید در طراحی #تجربه_کاربری بدانید:

1. قانون Hick: با افزایش گزینه های قابل انتخاب برای کاربر، زمان تصمیم‌گیری کاربر (مثلا هنگام کلیک روی یک محصول و انجام خرید) افزایش پیدا میکنه. ( و این خوب نیست) #رشتو
2. قانون Fitts: کاربران روی دکمه های بزرگتر که نزدیکتر هستند، زودتر کلیک میکنند تا دکمه های کوچک/دور (پس دکمه call-to-action را برجسته تر کنید)
3. قانون Jacob: کاربران بیشتر وقتشان را در دیگر سایتها می گذرانند و ترجیح میدهند سایت شما هم کارکردی شبیه دیگر سایتها داشته باشد.
#طراحی #رابط_کاربر
Read 12 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!