Discover and read the best of Twitter Threads about #زلزله

Most recents (3)

#رشتو حکمت #زلزله و بلایای الهی
از زبان امام صادق صلوات الله علیه
گاه مردم گرفتار بلایی می‌شوند که نیکوکار و بدکار را فرا می‌گیرد، گاه نیز انسانهای نیکوکار دچار می‌شوند و بدکاران می‌رهند.اینان می‌گویند: این امر با تدبیر و حکمت نمی سازد پس چه دلیلی دارد؟در پاسخ آنان باید گفت:
۱)
۲)اگر چه این بلاها گاه صالح و طالح را در بر می‌گیرد زیرا خداوند عزوجل، سود هر دو را در آن نهاده است؛ اما صالحان هنگامی که گرفتار می‌شوند، به یاد نعمات گذشته‌ی پروردگارشان می‌افتند و برای آن شکرگزاری و شکیبایی پیشه می‌کنند! بدکاران نیز وقتی که گرفتار این بلاها می‌شوند،
۳)شرورشان شکسته می‌شود و آنان را از معصیت و فساد باز می‌دارد.
سالم‌ ماندن [از بلا] هم به صلاح هر دو گروه است: صالحان از نیکویی و صلاحشان غبطه می‌خورند و بر رغبت و بصیرتشان به عمل صالح افزوده می‌شود؛ و فاجران نیز به رأفت و مهر پروردگارشان پی می‌برند و در می‌یابند که خداوند
Read 9 tweets
#زلزله
وقتی که به رجب طیب اردوغان هشدار دادند که زلزله در ترکیه میتواند خسارات زیادی وارد کند،او‌گفت ما خدا را داریم.
طبق توییتی که در اینجا میبینید اقای هگربیست(هوگربیست) در اخرین هشدارها سهیم بود و حتی قدرت زلزله را تا حد زیادی درست پیش بینی کرده بود،اما حکومت بدست کسی بود که👇 Image
تکیه اش بر خدا بود و بس.
تا کنون بیش از۵۰۰۰ کشته اعلام شده که بر این تعداد،بصورت عجیبی،افزوده میشود.
۲۳ میلیون نفر خسارت دیده اند.حکومت هایی منشعب یا متمایل به دین تا چه زمان باید قربانی بگیرند که بخش اعظم آن بخاطر تکیه بر دین است تا راهکار و توانمندی سیستم بر اداره ی 👇 Image
مقتدر و بدون نقص؟
این موضوع را قبلتر به یاد دارم روزی که به رجب گفتند:پول ملی در حال سقوط است و تو جواب داد:آنها اگر دلار و یورو دارند،ما خدا را داریم و لیر لیز خورد تا ورطه ی سقوط و باعث اسیب های جبران ناپذیر در حوزه ی اقتصاد گردید،آنهم بخاطر اتخاذ تصمیم های اشتباه پیاپی یک 👇 Image
Read 5 tweets
#زلزله قوی در غازیانتپ ترکیه
حداقل ۲۷ میلیون نفر این زلزله را حس کردند
بیش از ۴ میلیون نفر در مناطقی زندگی می کنند که می توان انتظار خسارت را داشت.
در منطقه ای که بیش از ۳۰ هزار نفر را تحت تأثیر قرار می دهد، خسارات شدیدی انتظار می رود....
risklayer-explorer.com/event/4492/det…
#ترکیه در خواست کمک بین‌المللی در مدیریت زلزله شده است.
Read 20 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!