Discover and read the best of Twitter Threads about #شهربانی

Most recents (2)

#رشتو

در #ایران، در میان #ما_مردم خطایی شایع است بس خطرناک که منجر به تکرار فجایعی بزرگ خواهد شد، اگر میخواهید بدانید #خمینی چطوری خمینی شد نه فقط تاریخ بلکه خوانش ما را از تاریخ باید بررسی کرد.
بطور مثال، مورد #نادرشاه_افشار که مردی بزرگ بود، اما تنها نبود و نه با یالانچی
1️⃣
پهلوان بازی به کسب آن دستاوردها نایل نشد، کنار نادر #مردان بزرگی ایستادند که هر کدام اگر یک #نادر نبودند، از او نیز کمتر نبودند!
۶ ژنرال نادر پس از وی #پادشاه شدند که هر یک در نوع خود منحصر بفرد بوند!
همین مسئله در مورد #رضا_شاه نیز صادق است، او نیز در ۵ سال اول در گردایه
2️⃣
مردانی ارزنده بود که به واسطه دور اندیشی و حسن نیت آنان به دستاوردهای ماندگاری دست یافت اما شوربختانه چه #نادر و چه #رضا_شاه رجال بزرگ کنار خود را خفه کردند! نادر زیاد موفق نبود، اما رضا شاه در این امر توفیق یافت! فقط یک نمونه #ارباب_کیخسرو برای سیاه کردن کارنامه
3️⃣
Read 24 tweets
در این رشته تویئت میخوام به زوایای کمتر شنیده شده کودتای ننگین 28 مرداد بپردازم
کودتای 28 مرداد حاصل اتحاد شوم سلطنت استبدادی پهلوی، روحانیت مرتجع و لمپن ها بود!
#رشته_توئیت #رشتو #مصدق #کودتا1332 #کودتا28مرداد #کودتا #28مرداد #مصدق #پهلوی #سلطنت_طلب #جمهوری_خواه #ما_جمهوریخواهان
سال 2017 #آمریکا بعد از سالها کتمان و به تعوق انداختن، اسناد طبقه بندی شده سالهای 1951 تا 1954 را از حالت محرمانه خارج و منتشر کرد. بصورت رسمی تایید شد آمریکا در #کودتای_28_مرداد نقش داشته و سازمان های اطلاعاتی آمریکا "#سیا" و #انگلستان "امی آی 6" برای احیا سلطنت پهلوی/
و مبارزه با جریان آزادی خواهی و ملی شدن صنعت نفت در ایران کودتا کرده اند.
طبق این اسناد عملیات کودتا مشترک آمریکا و انگلستان با عوامل مرتبط با خانواده پهلوی در ایران برنامه ریزی شده بود.
منبع: کتاب #اسناد_کودتای_ایران (چاپ آمریکا) + کتاب خاطرات #کرمیت_روزولت /
Read 42 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!