Discover and read the best of Twitter Threads about #قاچاق

Most recents (3)

🀄️ رمز ريال و بانك مركزي ارز ديجيتال

پيشرو در استقبال از #تكنولوژي

يا

#كودتاي_نرم بر عليه #آزادي هاي انسان

رشته توييت

١/٣٠
٢/٣٠

اگر به آمارهاي موجود مبني بر آشنايي تنها حدود ٧ درصد(!) از كل جمعيت ايران با حوزه ارزهاي ديجيتال استناد كنيم، کاملا روشن است که بيش از ٧٥ ميليون نفر از مردم، با قابليتهاي ارزهاي ديجيتال آشنا نيستند.

حال آنكه با راه اندازي "بانك مركزي ارز ديجيتال" و #رمزریال ، شكل زندگي/
٣/٣٠

../آنان مي تواند دچار تغييرات #بنيادين گردد.

حقیقت زمانی تلخ¬تر می شود که بدانیم رمزریال اساسا ارز دیجیتال به معنای رایج آن نمی باشد و به همین دلیل بسیاری از افرادی هم که با #ارزهای_دیجیتال آشنا هستند در معرض بدفهمیِ این موضوع می باشند./
Read 29 tweets
بعد انسانی پدیده #کولبری گرچه مهم است ولی نباید مانع تحلیل منطقی این مسئله شود. لذا چند سوال؛
۱- سود حاصل از این #قاچاق کجا میرود؟
۲- اقتصاد کشور و تولید داخلی چه قدر ضرر میکند؟
۳- آیا رژیم و سپاه نیز از آن متنفع میشود؟ اگر نه، چرا با آن برخورد جدی نمیکند؟
۴- شما بنویسید
#کولبر
به پول دوسال پیش،
“بار ورودی سیگار از مرز دریک شب اگر از سوی ۶۰ کولبر حمل شود به رقمی معادل ۵۴۰ میلیون تومان میرسد”
#کولبران حدود 3 میلیون و سرگروه تا 40 میلیون تومان در ماه درآمد دارد و اینگونه است که حاضر به دست کشیدن از #کولبری نیستند”
مطلب را بخوانید:
newspaper.hamshahrionline.ir/id/7745/.html
این مقاله توضیح میدهد که کالاهای حمل شده توسط #کولبران به سه نوع قانونی، شبه_قاچاق و #قاچاق است.
سود اصلی را تاجران بزرگی میبرند که نه‌ تنها هزینه گمرک نمی‌دهند، بلکه با سواستفاده از فقر و بیکاری مرزنشینان، ارزان‌ترین و بدوی‌ترین راه را انتخاب می‌کنند
radiozamaneh.com/334634
Read 3 tweets
امشب بلاخره تصمیم افزایش قیمت حامل‌های انرژی با #بنزین که مدتها در اتاق‌های فکر مورد مذاکره بود اخذ شد، ولی اشتباه.
با این میزان افزایش نه موتور ایجاد #تورم در کشور یعنی کسری #بودجه خاموش خواهد شد، نه انگیزه #قاچاق از بین خواهد رفت، نه نفع جدی به دهکهای پایین خواهد رسید.
ترس از واکنش اجتماعی و تورم انتظاری دلیل این تصمیم اشتباه هست، در علم اقتصاد چیزی به نام تورم انتظاری بی معناست، تورم حاصل افزایش نقدینگی و این هم حاصل کسری بودجه دولت است. این مدل اصلاح قیمت انرژی دردی از کشور دوا نخواهد کرد و چرخه شوم تولید تورم‌های دو رقمی برقرار خواهد ماند.
نفعی هم به دهکهای پایین نخواهد رسید و رونق قاچاق هم کماکان برقرار خواهد بود.
اتخاذ تصمیمات مهم و انجام اصلاحات توسط سیاست گذار نیازمند سطح بالای #سرمایه_اجتماعی و پشتیبانی ملت است که بنظر می‌رسد این روزها در سطح نازل آن قرار داریم.
Read 3 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!