Discover and read the best of Twitter Threads about #رمزریال

Most recents (5)

از ایمیل های قدیمی شروع کردم چک کردن
مواردی که برای خودم جالبه رو اینجا میذارم

استعلام دادستانی از #کافه_بازار در مورد مالکیت #طلگرام_طلایی / طلاگرام
زمانی که تلگرام اصلی فیلتر شد این نسخه ها نه تنها فیلتر نبودن بلکه به راحتی از بازار قابل دانلود بود
چرا هیچ سایت ایرانی‌ای امن نیست و نباید بدون vpn رفت؟دادستانی به #ویرگول ایمیل زده مشخصات فلان کاربر رو میخوایم.
علاوه بر ایمیل، IP ها و ساعت دقیق دسترسی با هر آی‌پی رو دادن که اگه vpn نزده باشه براحتی میشه کاربر رو پیدا کرد
Read 14 tweets
ارتباط #رمزریال با سند 2030 غيرقابل انکار است. به عبارتی بهتر، اساساً اجرای سند 2030 بدون اجرای پروژه رمز ريال ممکن نیست. در این #رشتو بر اساس متن اسناد منتشره از سوی سازمان ملل که ذیل سند 2030 منتشر شده است در این مورد بحث می کنیم. Image
سند 2030، سند چشم انداز کشورهای استعمارگر برای #جهانی_سازی غربی است و بخشی از اهداف آن نیز اقتصادی است. سند اجرایی این اهداف نیز تحت عنوان «people's money» منتشر شده که هم اکنون بر روی سایت سازمان ملل موجود است. موضوع اصلی در این سند اجرایی، «پول» و نحوه دیجیتالی شدن» آن است. Image
Read 11 tweets
مخرج مشترک مجلس انقلابی با دولت سابق لیبرالی در تصویب طرح #استقلال_بانک_مرکزی اینشکلیه دوستان!
زین پس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستقل ازجمهوری اسلامی ایران، وخودمختارانه عمل خواهدکرد وهیچ نهادامنیتی یاقوه قضائیه نمیتواند به بانک مرکزی بگویدبالای چشمتان ابروست وفاجعه بارتراینکه بانک مرکزی مستقیماً زیرنظرنهادهایی مثل صندوق بین‌المللی پول یعنی imf که یه نهاد⬇️
آمریکایی صهیونیستی ست عمل خواهدکردناگفته نماندکه رییس کل بانک مرکزی درخواست کمک فنی بهIMFداده،IMF هم پیشنهادشما بخوانید دستور داده که بانک مرکزی باید استقلال کامل داشته باشد ومستقل شودحالا اشکال کار اینه که اجرای هرگونه سیاست سازمان های جهانی برای فشارحداکثری درجنگ اقتصادی از⬇️
Read 21 tweets
چند نکته در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی؛
۱. در بند ۳ از بند ب ماده ۵ این قانون، عضویت در نهادهای بین‌المللی از اختیارات بانک مرکزی ذکر شده است.
عضویت در نهادهای بین‌المللی ممکن نیست مگر با پذیرش اساسنامه‌های آن سازمان‌ها که تعهدات بسیاری را برای کشورهای عضو تعیین می‌کند.
بنابراین اطلاق چنین اختیاری بدون تصویب این تعهدات در مجلس، مغایر اصل ۱۵۳ قانون اساسی است.
۲. در بند ۴ ماده ۴، بانک مرکزی موظف به ضرب مسکوکات و انتشار اسکناس‌های رایج کشور شده است. پس علی القاعده پول رایج کشور، سکه و اسکناس است. بند ۲۲ هم از اسکناس و مسکوکات صحبت می کند. اما ...
در بند پ ماده ۵۷ از «سایر ابزارهای پرداخت رسمی» صحبت می‌شود که برای انتشار آن صرفا «تاییدیه» بانک مرکزی نیاز است.
اما سایر ابزارهای غیر از سکه و اسکناس چه چیزی ممکن است باشد غیر از #رمزریال؟
با تصویب این ماده، بانک مرکزی بدون مصوبه مجلس هم می‌تواند رمزریال را پول رایج کشور نماید.
Read 5 tweets
🀄️ رمز ريال و بانك مركزي ارز ديجيتال

پيشرو در استقبال از #تكنولوژي

يا

#كودتاي_نرم بر عليه #آزادي هاي انسان

رشته توييت

١/٣٠
٢/٣٠

اگر به آمارهاي موجود مبني بر آشنايي تنها حدود ٧ درصد(!) از كل جمعيت ايران با حوزه ارزهاي ديجيتال استناد كنيم، کاملا روشن است که بيش از ٧٥ ميليون نفر از مردم، با قابليتهاي ارزهاي ديجيتال آشنا نيستند.

حال آنكه با راه اندازي "بانك مركزي ارز ديجيتال" و #رمزریال ، شكل زندگي/
٣/٣٠

../آنان مي تواند دچار تغييرات #بنيادين گردد.

حقیقت زمانی تلخ¬تر می شود که بدانیم رمزریال اساسا ارز دیجیتال به معنای رایج آن نمی باشد و به همین دلیل بسیاری از افرادی هم که با #ارزهای_دیجیتال آشنا هستند در معرض بدفهمیِ این موضوع می باشند./
Read 29 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!