Discover and read the best of Twitter Threads about #نظم_قدیم_جهانی

Most recents (3)

#رضا_شاه پهلوی یگانه #تکخال ایران! #رشتو_کوتاه
آیا از خود پرسیده اید علت اینهمه نفرت و #وحشت ایرانستیزان از رضاشاه چیست؟
چرا متفقین خلعش کردند؟ اگر دشمن بود چرا زنده ماند و چرا فرزندش شاه شد؟ اگر دوست بود چرا تبعید شد؟
راز سر به مهر #رضاشاه_کبیر چیست؟ رشتوی پیش رو دراینباره است. Image
درمورد رضا شاه زیاد شنیده اید. اینکه او قلدر بود درست است. رضاشاه بسیار سرسخت و شجاع بود. یادتان باشد گفتم یکی از دلایل تشکیل سازمانهای اطلاعاتی و حتی سازمان امنیت ملل متحد بعد از جنگ جهانی جلوگیری از شکل گیری و ظهور قدرتهای جدید بود تا دیگر معضلی مثل آلمان و ژاپن پیش نیاید! Image
رضاشاه قصد داشت تا از ملت ایران یک ابرقدرت بسازد. رضاشاه شیفته مدیریت، سیستم و نظم آلمانها بود. بهمین دلیل اشتباها او را هوادار هیتلر میدانند درصورتیکه اینطور نیست. او بویژه الگوی اس اس و ورماخت رو برای ارتش ایران میپسندید. اما همه اینها اگر تمایل به آلمان نبودند پس چه بود؟ Image
Read 10 tweets
#رشته_توییت مهم!
برخلاف انتظارم هیچکس پاسخ درست نداد. اولین و مهمترین اقدام عملی برای براندازی تشکیل یک حلقه #امنیتی و #اطلاعاتیه! حالا این اطلاعاتیا کین و از کجا میان؟؟
بعد شکست آلمان #نازی و فتح جهان توسط قوای متفقین چون سرباز کافی برای تسلط بر تمام سطح سیاره زمین در دسترس نبود Image
و #استعمار به شکل کلاسیک آن به لحاظ مالی و سیاسی بسیار پرهزینه بود. قوای پیروز هنگام ترک هر سرزمینی در عمق لایه های سیاسی و اجتماعی کشورها تخم ریزی کردند که امروز نتیجه آن تخمریزی رو به اسم سازمانهای اطلاعاتی کشورهای مختلف میشناسیم. وظیفه این سازمانها در وهله اول این بود که مانع Image
سر بلند کردن ملتها شوند تا معضلی مثل آلمان #نازی یا #ژاپن دوباره هرگز رخ ندهد و هرگز قدرت جدیدی خارج از اراده آنها در جهان ظهور نکند. و دوم اینکه مانع تسلط و زیاده خواهی رقیبان بر سرزمینهای تحت سلطه شوند که اصطلاحا #نظم_قدیم_جهانی نامیده میشود. نیروهای اطلاعاتی یا #سربازان_گمنام Image
Read 25 tweets
نمیدونم قبلا این مطلب رو نوشتم یا نه ولی الان وقت خوبیه. بیشترین تفاوت #دمکراتها و #جمهوریخواهان آمریکا در سیاست خارجی هست نه سیاست داخلی. ج خواهان به #نظم_نوین_جهانی معتقدند و دمکراتها به #نظم_قدیم_جهانی. ج خواه میگوید آمریکا همواره جایگاه خودرا بعنوان قدرت اول نظامی و اقتصادی Image
مدام ارتقا میدهد و هرجا نیاز باشد "تسلط صرفا با زور آمریکا" منافع آمریکا را حفظ میکند. قسمت کلیدی مورد بحث ما اینجاست که تقسیم بندی اراضی سیاره زمین توسط قوای پیروز جنگ جهانی و قراردادهای پیش از آن (این مهمه) مورد احترام دمکراتهاست ولی بطور غیر رسمی مورد احترام ج خواهان نیست! Image
یعنی اگر ۱۰۰ سال پیش یا قبل از آن یعنی زمانیکه آمریکا هنوز عددی نبوده روسیه و انگلیس نشسته اند و مثلا ایران و افغانستان و سوریه و... بین خودشان تقسیم کرده اند، این قراردادها کاملا مورد احترام دمکراتهاست. ولی ج خواهان اگر نیاز ببینند حتی اقدام به اشغال عراق و افغانستان میکنند! Image
Read 4 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!