Discover and read the best of Twitter Threads about #پايان

Most recents (2)

#رشتو
مهم و تاریخی:
پیش تر در مورد جنایات تجزیه طلبان و اتحاد اقشار مختلف مردم با ارتش #شاهنشاهی در جهت بیرون کردن پیشه وری و عواملش نوشته ام.
حال امروز میخواهم به #قاضی_محمد بپردازم و آنچه که امروز برخی از احزاب در کردستان سعی میکنند،تاریخ را تکرار کنند.
قبلترباید اشاره کنم👇
که دو حزب اصلی یعنی دموکرات کردستان و حزب کومله که امروز مدعی اوردن دموکراسی هستند،چهارسال با یکدیگر بر سر قدرت جنگیدند و هزاران زن و‌ مرد و‌کودک کرد را کشتند و جنایات بیشماری کردند.
از سال ۱۳۶۳ و با حمله حزب دموکرات کردستان ایران به نیروهای حزب کومله در اورامان آغاز شد و با 👇
آتش‌بس یکجانبه از طرف کومله در ۱۳۶۷ پایان یافت.عبدالله مهتدی در راس فرموله کردن این جنگ نقش بسیاری در کشتار هم زبانان خود داشت.(وی از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲ دبیر کل کومله و از ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۲ دبیر کل حزب کمونیست ایران بوده‌است)

اما این پایان کار نبود،کمی نزدیکتر نیز شاهد آن هستیم که👇
Read 13 tweets
اين #رشتو خواندنيست.
شايد خيلي ها خاندان رفيق دوست را نميشناسند.
بيست و يكم آذر ١٣٧٠ خبري ايران را تكان داد. ١٢٣ ميليارد تومان دزدي و اختلاس در بنياد مستضعفان،سه سال و سه ماه تا شروع دادگاهها زمان خوبي براي ماست مالي اوضاع بود.
فاضل خداداد اعدام و مرتضي رفيق👇 Image
دوست،يه لطف نفوذ برادر،ابتدا به حبس ابد و بعد مامور خريد نان زندان! و پس از٨ سال،آزاد شد.
اما اخوي بزرگتر،محسن؛
چند كتاب از خاطراتش نوشته كه از چند جهت قابل توجّه و تأمّل است:
او از ابتدای انقلاب پای کار نظام بوده و در مصادر مهمی، ایفای نقش کرده است:
در سپاه مأمور Image
خریدهای خارجی و تدارک امکانات نظامی مهم ایران در دورۀ جنگ
وزارت سپاه
و ریاست ده ساله بر یکی از بزرگ‌ترین نهادهای اقتصادی (مثلاً انقلابی مشهور)، یعنی بنیاد مستضعفان!
رفیق‌دوست را می‌توان از مغز استخوان‌های راست سنتی و هستۀ اصلی قدرت در کشور برشمرد، لذا فارغ از هر داوری خطی و 👇 Image
Read 15 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!