Discover and read the best of Twitter Threads about #شاه

Most recents (3)

#رشتو

در #ایران، در میان #ما_مردم خطایی شایع است بس خطرناک که منجر به تکرار فجایعی بزرگ خواهد شد، اگر میخواهید بدانید #خمینی چطوری خمینی شد نه فقط تاریخ بلکه خوانش ما را از تاریخ باید بررسی کرد.
بطور مثال، مورد #نادرشاه_افشار که مردی بزرگ بود، اما تنها نبود و نه با یالانچی
1️⃣
پهلوان بازی به کسب آن دستاوردها نایل نشد، کنار نادر #مردان بزرگی ایستادند که هر کدام اگر یک #نادر نبودند، از او نیز کمتر نبودند!
۶ ژنرال نادر پس از وی #پادشاه شدند که هر یک در نوع خود منحصر بفرد بوند!
همین مسئله در مورد #رضا_شاه نیز صادق است، او نیز در ۵ سال اول در گردایه
2️⃣
مردانی ارزنده بود که به واسطه دور اندیشی و حسن نیت آنان به دستاوردهای ماندگاری دست یافت اما شوربختانه چه #نادر و چه #رضا_شاه رجال بزرگ کنار خود را خفه کردند! نادر زیاد موفق نبود، اما رضا شاه در این امر توفیق یافت! فقط یک نمونه #ارباب_کیخسرو برای سیاه کردن کارنامه
3️⃣
Read 24 tweets
۱. ۲۸ مرداد، #کودتا یا #رستاخیز؟!
#رشته_توییت

در مورد مسئله ی ۲۸مرداد، مخالفین #مصدق با استناد به انحلال مجلس و مطرح کردنِ مسئله فترت، حکم #شاه رو نافذ و نافرمانیِ مصدق رو کودتا قلمداد میکنن.
برای بررسی مسئله رفراندوم انحلال و اختیارات شاه، مستند ما #قانون_اساسی_مشروطه ست⤵
۲. اصل ۴۵ متمم قانون اساسی مشروطه به این شرحه : کلیه ی قوانین و دستخط های شاه در امور مملکتی وقتی اجرا میشود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئولِ صحت مدلول، همان وزیر است".
این اصل گویاست که شاه تنها شانِ توشیح قوانینِ دولتِ منتخب یا پارلمان است و بدون امضای وزیر، فرامین⤵
۳. شاه، نافذ نیست و برای رفع ابهام در انتهای اصل اومده که "مسئول صحت مدلول، وزیر است" و نه شاه چرا که در یک مشروطه سلطنتی، شاه وظیفه ی اجرایی یا تقنینی نداره که "مسئول صحت مدلول" باشه.
اصل بعدی، اصل ۶۴ متمم همون قانونه : وزرا نمیتوانند احکام شفاهی یا کتبیِ شاه را مستمسک قرار⤵
Read 10 tweets
در این رشته تویئت میخوام به زوایای کمتر شنیده شده کودتای ننگین 28 مرداد بپردازم
کودتای 28 مرداد حاصل اتحاد شوم سلطنت استبدادی پهلوی، روحانیت مرتجع و لمپن ها بود!
#رشته_توئیت #رشتو #مصدق #کودتا1332 #کودتا28مرداد #کودتا #28مرداد #مصدق #پهلوی #سلطنت_طلب #جمهوری_خواه #ما_جمهوریخواهان
سال 2017 #آمریکا بعد از سالها کتمان و به تعوق انداختن، اسناد طبقه بندی شده سالهای 1951 تا 1954 را از حالت محرمانه خارج و منتشر کرد. بصورت رسمی تایید شد آمریکا در #کودتای_28_مرداد نقش داشته و سازمان های اطلاعاتی آمریکا "#سیا" و #انگلستان "امی آی 6" برای احیا سلطنت پهلوی/
و مبارزه با جریان آزادی خواهی و ملی شدن صنعت نفت در ایران کودتا کرده اند.
طبق این اسناد عملیات کودتا مشترک آمریکا و انگلستان با عوامل مرتبط با خانواده پهلوی در ایران برنامه ریزی شده بود.
منبع: کتاب #اسناد_کودتای_ایران (چاپ آمریکا) + کتاب خاطرات #کرمیت_روزولت /
Read 42 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!