Discover and read the best of Twitter Threads about #ऑस्कर_शिंडलर

Most recents (1)

#ऑस्कर_शिंडलर
#Oskar_Schindler
आत्ताच्या चेक प्रजासत्ताकमध्ये जन्मलेला एक ख्रिश्चन जर्मन उद्योजक, हिटलरच्या नाझी पार्टी चा सदस्य ज्याने दुसऱ्या महायुध्दाच्या काळात तब्बल 1,200 ज्यू लोकांचे प्राण वाचवले आणि जगासमोर मानवतेचा एक आदर्श निर्माण केला. दुसऱ्या महायुध्दाच्या काळात.....
हिटलर च्या नाझी पार्टी ने ज्यू लोकांचा क्रूरपणे संहार करण्यास सुरुवात केली. ज्यू लोकांना भर रस्त्यात गोळ्या घालून आणि गॅस चेंबर्स मध्ये कोंडून विषारी गॅस द्वारे मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या क्रूरपणे हत्या करण्यात आला. जर्मन नाझी सैन्याच्या अधिपत्याखाली असलेल्या युरोप मधुन.....
ज्यू लोकांचा समूळ नायनाट करणे हाच हिटलर चा उद्देश होता. ऑस्कर शिंडलर यांनी त्या काळी नाझी जर्मनीच्या अधिपत्याखाली असलेल्या पोलंड मधे Enamelware आणि Ammunition चे कारखाने चालू केले आणि जगातल्या सर्वोत्तम, कुशल समजणाऱ्या जाणाऱ्या ज्यू लोकांना तेथे काम दिले. सुरुवातीच्या.....
Read 9 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!