Discover and read the best of Twitter Threads about #त्रिकुट

Most recents (1)

अफगाणिस्तान विषयी मला वैयक्तिक आकर्षण आहे. मैलांवर पसरलेली खडकाळ आणि डोंगराळ जमीन जी वाळवंटाने घेरलेली आहे. पण जमीन मात्र नद्यांनी परिपूर्ण! अगदी राजधानीही डोंगररांगांच्या पुढ्यात वसलेलं शहर.. देश म्हणून एक होण्याअगोदर या जमिनीने भरपूर आक्रमणं झेलली आहेत. ब्रिटिशांनी सोव्हिएत (1)
या भागात घुसू नयेत म्हणून स्वतःच तीन वेळा आक्रमण केले तिन्हीवेळा अफगाणीनी त्यांना हाकलून लावला, करार झाले. अफगाणिस्तान देश म्हणून मान्यता मिळाली. भारताशी सीमा लागत नसली तरी भारताशी चांगले संबंध असल्याने तिथल्या जनतेत भारताबद्दल कधीच आकस नव्हता. पण दोघे एक होण्यामागे पाकिस्तान (2)
बद्दल असलेलं हाडवैर कारणीभूत आहे. भारत पाकमधील वैर आपल्याला ठाऊक आहे. अफगाणिस्तानचेही पाकिस्तान बद्दल मत कधीच चांगले नव्हते. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान मध्ये असलेली सीमारेषा दुरान्त लाईन अफगाण्यांनी कधीच मानली नाही. शिवाय पाकिस्तानला यूएन सदस्यत्व देण्यालाही अफगाण्यांनी विरोध (3)
Read 24 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!