Discover and read the best of Twitter Threads about #BorisJonson

Most recents (1)

BORİS JOHNSON’UN DEDESİ ALİ KEMAL, GENÇ SUBAYLAR TARAFINDAN NİYE LİNÇ EDİLMİŞTİR?

İngiltere'nin yeni başbakanı olan Boris Johnson, Damat Ferit Paşa hükümetlerinin İçişleri ve Milli Eğitim Bakanı olan Ali Kemal'in öz torunu Stanley Johnson'un oğludur.
#BorisJonson
Bizim tarihimizde belki de öğrencilerin azlettirdiği ilk üniversite hocası olmayı başaran
Ali Kemal'in asıl adı Ali Rıza idi.
Namık Kemal'e olan hayranlığından dolayı eğitim yıllarında ismini değiştirmiş Ali Rıza'yı Ali Kemal yaptırmıştı.
#BorisJohnson
2-Ali Kemal, 1867'de İstanbul'da doğdu. Yabancı dilini ilerletmek için 19 yaşında, 1886'da Fransa'ya giden Ali Kemal, ertesi yıl Paris'ten İsviçre'nin Cenevre kentine geçti. 1888'de de yine İstanbul'a geri dönüyordu...
Read 37 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!