Discover and read the best of Twitter Threads about #BosnaHersek

Most recents (3)

Bosna savaşindaki yakılmış aile evinin önünde ağladıği savaşın simge fotoğrafiyla hatirladığimiz ve dün kaybettiğimiz #BosnaHersek ordusunun askerlerinden Senad Medanoviç ruhun şad olsun
Doğup büyüdüğü köyü sırp canileri etnik temizlikten geçirmiş ve
kendi ailesi dahil 69 müslümanı katletmişler. Katliamda ailesini ve en yakın arkadaşlarını katledilen caniler hepsini toplu mezarlara atmışlar. Ailesinden Anne-Babası, üç erkek kardeşi öldürülmüş ve biricik kız kardeşi Enesa tecavüz edilerek yakılmış.
#Kljuç yakınında #Prhovo köyünde 1 Haziran 1992 yılında 69 müslüman katledildi aralarında 18 kadın, 11 çoçuk ve en yaşlısı 84 yaşında Arif Medanoviçi ve ailesini unutmayalım, unutturmayalım.
Read 4 tweets
Akıncılarımızın abdest suyu #Tuna ile #Sava nehrinin birleştiği yer..

#Tuna
#Sava
#Kalemeydan
#Belgrad

Gâh gönlüm gibi cûşân u hurûşândır Tuna
Gâh göğsüm gibi nâlân u girîvândır Tuna

Kûh u hâmunlarda şeydâ deşt ü sahralarda mest
Şöhre-i her şehr ü rüsvâ-yı beyâbândır Tuna Image
Başı eflâke irer gerçi kemend-i mevc ile
Yüzi yirdedir yine hâk ile yeksândır Tuna

Pâk-tînet sâf-meşreb sâde-dil sâfî-derûn
Yâ ruh-ı cânân yahûd âyîne-i cândır Tuna

Yarlardan atılıp taşlara urur başını
Âşık-ı dîvâne vü Mecnûn-ı uryândır Tuna
Aşik Çelebi "Tuna Kasidesi"
Read 6 tweets
#Ustulçe

Stolac-Bosna Hersek

Hersek’in güneyinde yer alan Stolac kasabasının Osmanlı dönemindeki adıdır. Hersek’in merkezi Mostar’dan 35 km. kadar güneyde, deniz seviyesinden 65 m. yükseklikte dağlarla çevrili bir havzada bulunmaktadır. Mostar-Dubrovnik ve Čapljina-Bileća Image
yollarının üzerindeki Ustulçe kasabasının tarihi Ortaçağ’lara kadar iner. İlk defa 1375’te Vidoški Grad adıyla zikredilir; bu sırada küçük bir idarî bölge olan Vidovo Polje’nin merkezidir. 1444’te kalenin alt tarafındaki yerleşme Podstolac ismiyle geçer. 1466’da Osmanlılar Image
tarafından ele geçirilen Ustulçe’nin Slavca “stol” (koltuk) kelimesinden türediği, kasabanın hemen dışında Ošanići’de Sv. Petar ve Pavle adlı küçük Ortodoks kilisesinin yanında, Miloradović ailesinin asilleriyle Hersek Dükü Stefan’ın oturup halkın şikâyetlerini dinlediği, kayaya Image
Read 6 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!