Discover and read the best of Twitter Threads about #yahyakemalbeyatlı

Most recents (2)

“Avrupa’dan Asya'ya
Kafkasya'dan Afrika'ya
Sureti ve sireti bize dönük olan herkese...
Bayram şuurunda ve sevincinde bir istikbal temennisiyle...”

-Kurban Bayraminız Mübarek olsun..
-Urime Kurban Bajrami.
-Bajram Šerif Mubarek olsun.
-Eid Mubarak.

🇧🇦🇦🇱🇹🇷
🎼 Süleymaniye'de Bayram Sabahı

#YahyaKemalBeyatlı
“Tâ Budin’den Irâk’a, Mısır’a kadar,
Fethedilmiş uzak diyarlardan,
Vatan üstünde hür esen rüzgâr
Ses götürmüş bütün baharlardan.”

Yahya Kemal Beyatlı.

#Budin Kalesi ve Türk Mezarlığı- Macaristan ( foto Michael Kiel 1965/70) Image
Read 3 tweets
Akıncılarımızın abdest suyu #Tuna ile #Sava nehrinin birleştiği yer..

#Tuna
#Sava
#Kalemeydan
#Belgrad

Gâh gönlüm gibi cûşân u hurûşândır Tuna
Gâh göğsüm gibi nâlân u girîvândır Tuna

Kûh u hâmunlarda şeydâ deşt ü sahralarda mest
Şöhre-i her şehr ü rüsvâ-yı beyâbândır Tuna Image
Başı eflâke irer gerçi kemend-i mevc ile
Yüzi yirdedir yine hâk ile yeksândır Tuna

Pâk-tînet sâf-meşreb sâde-dil sâfî-derûn
Yâ ruh-ı cânân yahûd âyîne-i cândır Tuna

Yarlardan atılıp taşlara urur başını
Âşık-ı dîvâne vü Mecnûn-ı uryândır Tuna
Aşik Çelebi "Tuna Kasidesi"
Read 6 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!