Discover and read the best of Twitter Threads about #Deltaplan

Most recents (1)

40% (!) van de insectensoorten staan mogelijk op uitsterven de komende decennia. Waarvan de meeste tot de vlinder-, bijen- en keverfamilie behoren. sciencedirect.com/science/articl… Habitatsverlies door landbouw en urbanisatie is de grootste oorzaak hiervan.
In het Nederlands: nu.nl/dieren/5735241…. Jaarlijks daalt het aantal insecten met 2.5%. Dit is echt, echt het meest urgente probleem op dit moment wereldwijd. Insecten staan (samen met planten) aan de basis van elk ecosysteem. Als zij gaan, gaan wij ook.
Om dit probleem hier te beteugelen moeten we allereerst voor voedsel en leefomgeving zorgen. Wat kunnen wij zelf doen? Haal die tegels weg. Stop met het aanplanten van exoten. Zaai inheems bloeiend kruid en plant inheemse struiken en bomen! 🌿 🐝 🌸. cruydthoeck.nl/winkel/alle-in…
Read 10 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!