, 10 tweets, 4 min read Read on Twitter
40% (!) van de insectensoorten staan mogelijk op uitsterven de komende decennia. Waarvan de meeste tot de vlinder-, bijen- en keverfamilie behoren. sciencedirect.com/science/articl… Habitatsverlies door landbouw en urbanisatie is de grootste oorzaak hiervan.
In het Nederlands: nu.nl/dieren/5735241…. Jaarlijks daalt het aantal insecten met 2.5%. Dit is echt, echt het meest urgente probleem op dit moment wereldwijd. Insecten staan (samen met planten) aan de basis van elk ecosysteem. Als zij gaan, gaan wij ook.
Om dit probleem hier te beteugelen moeten we allereerst voor voedsel en leefomgeving zorgen. Wat kunnen wij zelf doen? Haal die tegels weg. Stop met het aanplanten van exoten. Zaai inheems bloeiend kruid en plant inheemse struiken en bomen! 🌿 🐝 🌸. cruydthoeck.nl/winkel/alle-in…
Inheemse plantensoorten leveren een grotere bijdrage aan de biodiversiteit dan exoten. naturetoday.com/intl/nl/nature…. Dit komt vooral omdat de specialisten veel op inheemse planten afkomen en die nemen veel in aantallen af. Generalisten kunnen veel meer planten af.
Daarom werd ik ook zo blij dat @zuid_holland aan ecologisch bermbeheer gaat doen zuid-holland.nl/@23064/start-e…. Nadat bleek dat het aantal insecten al met 70% (!) was afgenomen.
Keverbanken en bloemenbakken zorgen ook voor een toename aan insecten bleek in Brabant. Een verdrievoudiging. De vogels profiteren op hun beurt hier ook weer van. brabantslandschap.nl/actueel/nieuws…
Met bloemrijke wegbermen zijn plagen als de eikenprocessierups ook te bestrijden: dvhn.nl/drenthe/Vogels…. Dit trekt andere insectensoorten en daardoor vogels als mezen aan. Die op hun beurt ook de rupsen eten.
Dus, het begint bij #biodiversiteit.

En allereerst met inheemse planten, waarvan inheemse insecten profiteren. Die er op hun beurt voor zorgen dat plagen onder controle blijven, zodat wij weer minder hoeven te bestrijden, waardoor ons voedsel in de keuken gegarandeerd blijft. 🌿
Wij als Nederlanders kunnen alles, dus met de wil kunnen we ook de #insecten redden. trouw.nl/groen/minister… Laat ons een gidsland worden. #Deltaplan
Belangrijke aanvulling op het eerste artikel over de insectensterfte: . De meeste studies zijn gedaan in Europa en de VS in gebieden met intensieve landbouw. Dit betekent niet dat het ook de oorzaak is op de rest van de wereld.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Richard Steenvoorden 🌱
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!