Discover and read the best of Twitter Threads about #biodiversiteit

Most recents (19)

1/ Waarom klimaat- en milieuvriendelijke #gascentrales superieur zijn aan #biomassacentrales als het gaat om #klimaat-impact en #vervuiling. Een draadje. 👇
2/ #Biomassacentrales worden vaak gepromoot als een "schone" energiebron, maar in werkelijkheid stoten ze aanzienlijke hoeveelheden #CO2 uit. Volgens een studie van de #EU stoten #biomassacentrales vaak zelfs meer #CO2 uit dan kolen- of gascentrales!
3/ Het kappen van #bomen voor #biomassa betekent ook dat er minder bomen zijn om #CO2 op te nemen. Bovendien kost het produceren van pellets of chips voor #biomassa veel energie en creëert het extra uitstoot van broeikasgassen.
Read 10 tweets
Eindelijk tijd gehad om het concept Beleidskader Doelwijziging #Natura2000 te lezen. Het komt over als de zoveelste zoektocht naar een geitenpaadje om de ambities voor natuurbehoud en -herstel zoveel mogelijk te minimaliseren. #Biodiversiteit #Natuurbeleid
De zin:

"Wat moet je doen om een behoudsdoelstelling te kunnen schrappen of verlagen?” (p. 27)

illustreert heel goed de intenties van het beleidskader.
Het is het vooral een zoektocht naar de (on)mogelijkheden om met doelen te schuiven of deze doelen te verlagen.
Die zoektocht kenmerkt zich door creatief oprekken van regelgeving en een boekhoudkundige benadering van natuur, waarbij het vooral draait om oppervlakte en populatieomvang en weinig tot geen aandacht is voor de kwalitatieve dimensie van natuurbehoud.
Read 16 tweets
Nederland heeft prachtige ambities en beleidsdoelen geformuleerd om de #biodiversiteit te herstellen en onze economie 'natuurpositief' te maken.
Maar als puntje bij paaltje komt, blijken die goede voornemens vrijblijvend.
#natuurherstelwet @minlnv
trouw.nl/duurzaamheid-e…
Lees hier zelf de voorgestelde #natuurherstelwet van de
@EU_Commission :
"Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende natuurherstel". eur-lex.europa.eu/legal-content/…
In feite concretiseert de #natuurherstelwet de mooie goede voornemens voor #biodiversiteit die @minlnv en @IPO_Provincies zélf opschreven in het ambitiedocument "Nederland Natuurpositief":
rijksoverheid.nl/onderwerpen/na… Image
Read 6 tweets
Goed dat er in de #telegraaf aandacht is voor #natuur want behalve over bureaucratische verplichtingen wordt het hoog tijd dat we het gaan hebben over onze visie op wat we zien als een gezonde leefomgeving - en dat kun je niet beperken tot #n2000 en #stikstof.
Wel jammer dat het het artikel eigenlijk één grote stroman is. Natuur kan tegen een stootje inderdaad. Maar er is niemand die dat ontkent. De experts missen de nuance van het verschil tussen wat #n2000 is en wat het Nederlandse beleid ervan heeft gemaakt.
#n2000 is één van de instrumenten waarmee we de doelen van de vogel- en #habitatrichtlijn gaan halen. Het is het politieke antwoord op het grote uitsterven van de 19e en 20e eeuw waarin we 85% van onze biodiversiteit zijn kwijtgeraakt.
Read 12 tweets
Update BRUSSEL
EU-ministers #Energie stemmen in met méér houtkap voor biomassa. Ook Nederland houdt rug niet recht: failliet van bossen wereldwijd lijkt ingezet (draadje 1-8)
#biomassa #politiek

@StComiteSchone1
2
@StComiteSchone1 heeft i.s.m met de Internationale Coalitie een gedetailleerde analyse gemaakt van het voorstel vandaag van de Europese ministerraad. De volgende, door de Europese Commissie voorgestelde hervormingen, zijn in EU ministerraad afgezwakt: (3-8)
#biomassa
3
▶ brede bosbescherming
De Raad schrapt brede bescherming voor #oerbossen, natuurlijke bossen en bossen met #biodiversiteit tegen het oogsten van biomassa;
#biomassa (4-8)
Read 8 tweets
Aanleiding voor #boerenprotesten #boerenopstand is de kaart uit de #startnotitie van @MinisterNenS Hoe is deze kaart tot stand gekomen? Daar hebben de #boeren zonder het te weten flink aan meegeholpen. Draadje 🧵1/
rijksoverheid.nl/documenten/kam…
Dat wás te lezen op deze website emissieregistratie.nl/erpubliek/docu…
Echter, een dag nadat #boeren hier vragen over gingen stellen, ging de website 'toevallig' opeens op zwart: pagina niet gevonden.... Gelukkig hebben we de plaatjes nog #boerenopstand #boerenprotesten #stikstof #data
Emissieregistratie vormt de basis voor de #boerenwegveegkaart van @MinisterNenS
Voor #melkveehouders 3 opvallende zaken: er wordt gebruik gemaakt van data uit #kringloopwijzer data van @Qlip_BV en data van @Eurofins_AgroNL en alnn.nl. En @ZuivelNL faciliteert...
Read 14 tweets
Vandaag is het #Natura200dag. Een dag ter ere van het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. Dankzij #Natura2000 kunnen we op veel plaatsen genieten van prachtige ecosystemen en de flora en fauna die daarbij horen #biodiversiteit
Door heel Europa zijn natuurgebieden - op land en op zee, groot en klein - aangewezen met als doel gebruik en beheer af te stemmen op het beschermen van de biodiversiteit die kenmerkend is voor die gebieden.
Veel van de gebieden waar we tijdens onze vakantie gaan wandelen en fietsen zijn bijvoorbeeld beschermde #Natura2000 gebieden
Read 5 tweets
Komend week staat in het teken van #biodiversiteit en #natuurbescherming

21 mei is het #Natura2000 dag

en 22 mei #BiodiversityDay

Om dat te vieren verzorg ik namens @MooiWageningen een excursie langs drie natuurgebieden, met als thema 30 jaar #Natura2000 ImageImageImageImage
Tijdens de excursie fietsen we langs de natuurgebieden en zal ik van alles vertellen over het natuurbeleid en de biodiversiteit in deze omgeving.

Aanmelden kan via excursie@mooiwageningen.nl

We starten 13:30 uur in het Binnenveld

mooiwageningen.nl/natura-2000-fi…
Wie meer wil weten over biodiversiteit en het beschermen ervan kan ik het boek Bescherming van Biodiversiteit een weerbarstige uitdaging van harte aanbevelen
picturespublishers.nl/product/besche… Image
Read 6 tweets
De waterschappen zeggen hun best te doen voor #biodiversiteit, maar in de praktijk krijgen agrarische belangen meestal voorrang, mede dankzij 'geborgde zetels' voor de landbouw.
Een commissie adviseerde die zetels af te schaffen. Doen!
#column in
@trouw.
trouw.nl/duurzaamheid-n…
Het rapport "Geborgd gewogen: Advies over de geborgde zetels in waterschapsbesturen" is hier te vinden: rijksoverheid.nl/documenten/rap….
Hierin "adviseert de commissie het systeem van geborgde zetels binnen het waterschapsbestuur af te schaffen". Image
Informatie over het "Initiatiefwetsvoorstel voor het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen", waarmee de geborgde zetels worden afgeschaft, is hier te vinden:
tweedekamer.nl/kamerstukken/p…
Read 9 tweets
Een duurzame keuze met een grote impact - koop gifvrij gekweekte zaden, bloemen, planten en groenten💚
1/ Een paar tips voor dit voorjaar:
2/ Zelf zaaien 💚 bio zaden van @cruydthoeck prachtig bedrijf
Of @debolster
Uit deze regio @Kolonienvw voor de moestuin - bio pootaardappelen, yacun, zoete aardappel etc - ook leuk in een pot op het balkon
detuinenvanweldadigheid.nl

Meer zaaitips? deel svp hieronder #gifvrij
3/ Aarde
Gebruik turfvrije aarde.
Geen potgrond kopen. Hier zit meestal turf in. Bij winning van turf komt veel CO2 vrij, de natuur wordt verwoest.
Zie: bio-kultura.nl
Potgrond maak je zo:
2 delen tuinaarde, 1 deel compost en evt wat zand.
Beetje compost maken:
Read 11 tweets
De komende winter geven wij 1 miljoen bomen en struiken gratis weg. Hoe werkt de campagne, hoe doe jij mee en waarom doen we het eigenlijk? Een #draadje (1): Image
De aarde warmt op en insecten verdwijnen. Ten eerste moeten we minder CO2 uitstoten, maar we zullen ook CO2 moeten opslaan. Bomen planten is daarvoor de goedkoopste manier, bovendien werken we dan tegelijk aan herstel van #biodiversiteit. Image
Er zijn daarom ontzettend veel plannen om meer bomen te planten! Nederland wil met de #bossenstrategie 37.000 hectare planten. @TimmermansEU wil 3 miljard bomen planten. Maar de boomkwekers kunnen zoveel bomen niet leveren. (3) Image
Read 15 tweets
Een vers omgewaaide boom ligt dwars over het pad in Pasgeld Oost. Als Carla en Mark erover heen stappen, horen ze gepiep uit de stam. [geluid aan] Een nestje bonte spechtjes. Lief, maar lang zouden ze niet leven met alle ratten, bunzingen en hermelijnen in de buurt. 😢#draadje /1
De brandweer kan er niet op tijd zijn om de spechtenfamilie te redden. Maar de buurtgenoten van Pasgeld Oost wel. Na een berichtje op de buurtapp arriveren buurtgenoten binnen een half uur met motorzaag, ladder, spanbanden en spierballen. Eigenlijk met alles, behalve koffie. /2
Kick zaagt niet alleen de kruin en de wortels van de boom, hij maakt met zijn zaag ook een inkeping voor grip voor de spanbanden. Zijn zoontjes finishen de klus voor hem. Of nou ja, bijna. /3
Read 15 tweets
Bee-washing, een akelig fenomeen waar de commercie én politiek heeft ontdekt dat goeie intenties prima misbruikt kunnen worden om mooie sier te maken. De immer-kritische correspondent schreef er over, maar bleef m.i. wat oppervlakkig. Een draadje 👇🏼🐝 1/X
decorrespondent.nl/12293/bee-wash…
Bijenhotels. Gaatjes boren is arbeidsintensief, dus zoekt de commercie naar goedkopere opties. Zo werd het insectenhotel geboren. Voor €54 koop je er zelfs eentje zelfs géén enkel geboord gaatje in zit... 😳 2/X
bol.com/nl/p/insectenh…
Voor zoveel mogelijk visuele impact moeten bijenhotels natuurlijk groot, groter.. grootst! En een bijenhotel is perfecte reclame. Of zelfs een perfecte plek om reclame op te maken. Gelukkig groeit het besef dat er dan ook bloemen moeten groeien. 3/X
rtvutrecht.nl/nieuws/2066988…
Read 15 tweets
Vandaag het #vosje #andrenafulva als #soortvandedag met #doetip voor in het weekend #nationalebijentelling @museumnaturalis @Naturalis_Sci
Het vosje is een zandbij die je in de lente veel in stedelijk gebied kunt vinden.
Video:
De vrouwtjes zijn heel harig en pluizig en lijken een beetje op een hommel. Aan de bovenkant hebben over het hele borststuk en achterlijf een vachtje van roodbruine haren. De kop en poten van het vrouwtje vosje zijn volledig zwart behaard.
Vosjes doen daarmee ook wel wat aan een kleine akkerhommel denken of aan een gehoornde metselbij. Die hebben weliswaar dezelfde kleuren, maar de kleurverdeling is net anders. De belangrijkste bezigheid van de vrouwtjes van het vosje is stuifmeel verzamelen en nestjes maken.
Read 11 tweets
Sommigen hebben zich vandaag afgevraagd wat mij bezielt om onderstaand ‘bosgebouw’ géén blijk van goede visie voor onze steden te vinden, maar het integendeel te catalogeren als gratuite #greenwashing. Een draadje 1/n standaard.be/cnt/dmf2021010…
Laat me beginnen met te verduidelijken dat mijn kritiek handelt over het gebouw (inmiddels de gebouwen, want architect Boeri kopieert ze overal), en niet over ‘#Forestami’ de grootscheepse re-naturering van Milaan (mee geïnitieerd door dezelfde architect). 2/n
Het is helaas echter kenmerkend (en een probleem) dt media en beleidsmakers zich laten vangen dr d oppervlakkigheid vh gebouw. Want, daar scheelt nogal wat mee:
(a) Het waterverbruik van bomen en planten in potten (want dat is het), ligt vele malen hoger dan in volle grond. 3/n
Read 10 tweets
De @provgelderland heeft besloten om de bescherming van het Gelders natuurnetwerk af te zwakken. In de nu voorliggende ontwerp Omgevingsverordening wordt dit geregeld gelderland.nl/omgevingsvisie
Het gaat om natuurgebieden die vroeger onderdeel waren van de Ecologische Hoofdstructuur en tegenwoordig van het Natuurnetwerk Nederland. Die gebieden vormen de basis voor de bescherming van biodiversiteit in Nederland.
De geplande omvang van dit natuurnetwerk is door Rutte 1 beperkt ten opzichte van de oorspronkelijke ambities uit het Natuurbeleidsplan. Met de Wet natuurbescherming is ook de juridische bescherming van alle ‘natuurmonumenten’ komen te vervallen. wetten.overheid.nl/BWBR0037552/20…
Read 18 tweets
1/ In tijden van onzekerheid door de coronacrisis gooit PvdA’er ⁦@TimmermansEU⁩ er nog een schepje bovenop. De #EU klimaatplannen zorgen voor torenhoge kosten voor de burger. Lage inkomens kunnen dat niet betalen, de middeninkomens draaien er voor op nos.nl/l/2348257
2/ Het #MKB krijgt nog meer bureaucratie te verwerken. TNO bekende vorig jaar dat de #energietransitie geen extra banen oplevert. En banen die worden gecreëerd, zijn gesubsidieerd. Dat is geen echte economie. Het levert enkel zombiebanen en zombiebedrijven op. #EU #Klimaatplannen
3/ Ook zal NL door de #EU #klimaatplannen in een groot industrie gebied veranderen, waar natuur heeft plaats gemaakt voor #windturbines en #zonnepanelen. Ten koste van #leefgenot en #biodiversiteit. En waar laten we al het afval? Want na 15 jaar moet alles weer vervangen worden.
Read 4 tweets
Sinds 2018 wordt chemische bestrijding van #buxusmot vaak vermeld als oorzaak bij het verlies van een volledig nest jongen bij kool- en pimpelmees. Een draadje... (1/18)
Nochtans was 2018 een beter seizoen voor beide mezen dan de 2 jaren voordien (pers. comm. van # ringers), terwijl de populatie buxusmot verder steeg (grafiek waarnemingen.be). Je zou verwachten dat bestrijding evenredig steeg en de mezen het dus slechter deden (2/18)
Tijd om de wetenschappelijke literatuur te raadplegen! Door hun voorkeur om in nestkasten te broeden zijn mezen geliefde studie-organismen en is de literatuur dus legio! (3/18)
Read 23 tweets
40% (!) van de insectensoorten staan mogelijk op uitsterven de komende decennia. Waarvan de meeste tot de vlinder-, bijen- en keverfamilie behoren. sciencedirect.com/science/articl… Habitatsverlies door landbouw en urbanisatie is de grootste oorzaak hiervan.
In het Nederlands: nu.nl/dieren/5735241…. Jaarlijks daalt het aantal insecten met 2.5%. Dit is echt, echt het meest urgente probleem op dit moment wereldwijd. Insecten staan (samen met planten) aan de basis van elk ecosysteem. Als zij gaan, gaan wij ook.
Om dit probleem hier te beteugelen moeten we allereerst voor voedsel en leefomgeving zorgen. Wat kunnen wij zelf doen? Haal die tegels weg. Stop met het aanplanten van exoten. Zaai inheems bloeiend kruid en plant inheemse struiken en bomen! 🌿 🐝 🌸. cruydthoeck.nl/winkel/alle-in…
Read 10 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!