Discover and read the best of Twitter Threads about #Erazm

Most recents (1)

1. Okazuje się, że Stanisław Ehrlich, promotor pracy doktorskiej Jarosława Kaczyńskiego, ma swoją teczkę w IPN - podaje T.Piątek w #PajęczynaKaczyńskiego.

Teczka zatytułowana #Erazm opowiada historię współpracy Ehrlicha z Służbą Bezpieczeństwa.

Zreasumujmy.
2. Wg dokumentów z teczki Ehrlich zobowiązuje się do sporządzenia opisu rozmowy z Zbigniewem Brzezińskim, chce dostarczać informacji, argumentuje, że to przecież moralny i partyjny obowiązek każdego obywatela.

Ehrlich stawia jednak jeden warunek.
3. Ehrlich domaga się od SB zaufania na zasadach wzajemności.

Prosi o nadanie sporządzonej notatce charakteru prywatnego, zniszczenie jej i zatarcie śladów mogących wskazywać na podjęcie przez niego współpracy („musi być jasna sytuacja, że on nie jest jakimś informatorem”).
Read 8 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!