Discover and read the best of Twitter Threads about #FatmaAliye

Most recents (1)

Döneminde büyük bir cesaret, inat ve direniş sergileyerek kalemi elinden bırakmamış, kendinden sonra gelen kadın edebiyatçıları da yazılarıyla destekleyerek erkek dünyanın içinde kadın entelektüel olmanın zorluklarıyla sonuna kadar mücadele etmiş #FatmaAliye hakkında bir #flood
Edebiyat dünyasına babası ve eşinden “icazet” alarak 1889 yılında “Bir Kadın” imzasıyla yayımladığı, George Ohnet’nin "Volonté" adlı yapıtının "Meram" adını verdiği çevirisiyle adım attı.
1891 yılında yayımlanan ikinci yapıtı Hayal ve Hakikat’i Ahmet Mithat’la birlikte yazdı. Çok geçmeden sırasıyla Muhadarat (1892), Refet (1896), Levayih-i Hayat (1898), Udi (1898) ve Enin (1910) romanlarını kendi adıyla yayımladı.
Read 14 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!