Discover and read the best of Twitter Threads about #H7

Most recents (1)

Gezien de verspreiding van hoog-pathogene #vogelgriep in de Gelderse Vallei, is er discussie over verschillende manieren om de ziekte te bestrijden: ‘preventieve vaccinatie’, ‘noodvaccinatie’, ‘ruimen’, ‘preventief ruimen’. Maar wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld? Een draad.
'Preventieve vaccinatie' tegen hoog-pathogene vogelgriep betekent dat je kippen vaccineert voordat de ziekte in een regio aanwezig is. Gevaccineerde kippen zijn beschermd tegen ziekte door sommige varianten van hoog-pathogene vogelgriep.
Waarom alleen maar sommige varianten? Dat komt omdat er twee subtypen van hoog-pathogene vogelgriep zijn (#H5 en #H7), en binnen die subtypen meerdere varianten. Tegen welke variant of varianten het vaccin bescherming biedt hangt af van de samenstelling van het vaccin.
Read 32 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!