Discover and read the best of Twitter Threads about #MahaPlasma

Most recents (1)

#MahaPlasma
सध्या कोरोनाच्या तीव्र महामारीत आपण पाहतो आहे की अनेक रुग्णांचे नातेवाईक आपल्या रुग्णाला प्लाझ्मा मिळावा यासाठी आवाहन करताना दिसतात. सोशल माध्यमांवर आवाहन करण्यात बराच वेळ जातो.
हा वेळ टाळता यावा व प्लाझ्मादान करण्यासाठी इच्छुक असणाऱ्या लोकांची यादी आपल्याला एका क्लिकवर मिळावी यासाठी मराठी ट्विटर #MahaPlasma हा उपक्रम राबवत आहे. कोरोनातून बरे झाल्यापैकी जे कुणी प्लाझ्मादान करण्यास इच्छुक असतील त्यांनी सोबत दिलेला फॉर्म भरून द्यावा आणि
ज्यांना कुणाला प्लाझ्मा लागत असेल त्यांनी दात्यासाठी ट्विटरवरील @MahaPlasma या हँडलला मेंशन करून ट्विट करावे किंवा मेसेज करावा. आपल्या परिसरातील उपलब्ध असलेल्या दात्यांची माहिती आपल्याला दिली जाईल. तसेच हा फॉर्म जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवून प्लाझ्मादान
Read 4 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!