Discover and read the best of Twitter Threads about #SİHALAR

Most recents (1)

BUNLAR #İHA VE #SİHALAR MI?
Resulullah(sav):
“Savaşlar çıktığı vakit,Dımeşk’da bulunan“mevali”den bir birlik çıkacaktır ki;bunların süvarileri,Arap süvarilerinden(savaşçılarından)kerim,‘silahları en iyi silahlar’olacaktır. Allah onlarla‘dini’ destekleyecektir”(Müstedrek,11/8690)+
Resulullah(sav):
“Harpler, fitne ve fesat çoğaldıkça Allah (bu ümmete) “Mevaliden” bir ordu gönderecektir. Onlar ata binmede Araplardan çok daha üstün(kerim) ve silah kullanmada çok daha mahirdirler. İşte Allah bu dini onlarla (yeniden) İHYA edecektir.”(İbn Mace, 10/4090)+
Resulullah(sav):
“(#Türklerle savaşacaksınız) Hoşunuza gitmeyen bu durumdan sonra onları insanların en hayırlıları bulacaksınız. İnsanlar madenler gibi farklı farklıdır. Cahiliyedeki en azılılar (mücadeleciler) İslam olunca en hayırlılar olur.”(Buhari, 6/604)+
Read 4 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!