Discover and read the best of Twitter Threads about #İHA

Most recents (4)

Bir gece ansızın gelebiliriz!
#Yunanistan #Greece #Türkiye #Drone #Army #İHA #SİHA #TİHA Image
Silahlı İnsansız Türk Deniz Araçları
ULAQ, SANCAR, MIR, MARIN, RD-09

Turkish Unmanned Combat Naval Vehicles
ULAQ, SANCAR, MIR, MARIN, RD-09
Read 16 tweets
BUNLAR #İHA VE #SİHALAR MI?
Resulullah(sav):
“Savaşlar çıktığı vakit,Dımeşk’da bulunan“mevali”den bir birlik çıkacaktır ki;bunların süvarileri,Arap süvarilerinden(savaşçılarından)kerim,‘silahları en iyi silahlar’olacaktır. Allah onlarla‘dini’ destekleyecektir”(Müstedrek,11/8690)+
Resulullah(sav):
“Harpler, fitne ve fesat çoğaldıkça Allah (bu ümmete) “Mevaliden” bir ordu gönderecektir. Onlar ata binmede Araplardan çok daha üstün(kerim) ve silah kullanmada çok daha mahirdirler. İşte Allah bu dini onlarla (yeniden) İHYA edecektir.”(İbn Mace, 10/4090)+
Resulullah(sav):
“(#Türklerle savaşacaksınız) Hoşunuza gitmeyen bu durumdan sonra onları insanların en hayırlıları bulacaksınız. İnsanlar madenler gibi farklı farklıdır. Cahiliyedeki en azılılar (mücadeleciler) İslam olunca en hayırlılar olur.”(Buhari, 6/604)+
Read 4 tweets
"Tarihin Sonu" isimli teziyle öne çıkan ünlü yazar Francis Fukuyama, Türk İHA/SİHA'larına dair detaylı bir inceleme yazısı yayımladı.
Yazıda özetle;
❗"Türkiye, kendi İHA/SİHA'larını geliştirdi ve bu İHA/SİHA'ları askeri başarıya dönüştürdü."
❗"Libya, Suriye, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ Savaşı'nda ve k"endi sınırları içinde PKK'ya karşı mücadelede de bu İHA/SİHA'lar kullanıldı."

❗"Türkiye bu süreçte Rusya, Çin veya ABD'den daha fazla o yeteneğine sahip büyük bir bölgesel güç haline geldi."
❗"İHA/SİHA'lar, Türkiye'nin 2020 yılında bölgesel bir güç olarak yükselişini teşvik eden çok iş yaptı."
Read 5 tweets
THREAD
1- #Hindistan'ın temel hatası, son tırmanmayı 70'lerdeki ve 90'lardaki çatışmaları yönetir gibi yönetmeye kalkmasıdır, sonuçta da iç kamuoyuna propoganda ile sınırlı kaldı ve enformasyon harbi alanında başarısızlığa uğradı.
2- Zira, #Hint siyasi-askeri karar vericileri, görünem o ki, 21. Yüzyıldaki iletişim kanallarını ve dünyanın bilgi alma biçiminin etkinliğini anlayamadılar.Bunun temelinde de, dijital teknolojiler ve açık kaynaklı istihbarat imkanlarındaki artış bulunmakta.
3- #Hindistan, örneğin, #F16 düşürdükleri iddiasıyla ilgili hiçbir kanıt gösteremedi. #Pakistan kontrolündeki alanda icra ettiği hava taarruzunun sonuçlarını yine uydu görüntüleri ve da #İHA görüntüleri aracılığıyla uluslararası kamuoyuna anında duyuramadı.
Read 15 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!