Discover and read the best of Twitter Threads about #TamKapanma

Most recents (3)

1-Ikinci Atatürk vardır ve gelmiştir.
Neden? Tamamlanmamış olan Birinci 19.Sürecini , ikinci 19 sürecini tamamlamaktır.
Mustafa Kemal Atatürk ne diyor ?
" Türk Devrimi Tamamlanacaktır. "
Atatürk yani Ata Türk süreci tamamlanacağı için ikinci Atatürk süreci denilir .
2-Ataman Gazi,ATAMAN devletinin kurucusu.
Atatürk Gazi,Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu.
Ergenekon süreci dahil bunu engellemek üzere kurgulandı.
Bilgilerinize.
Herşey aslına döner.
Nasıl başladıysa öyle sonlanır.
"Yüzyıllar sonra yeşil gözleri ile dünyanın gerçek yüzünü...
3-Görebilen seçilmiş bir adam gelecek.Sizi yaşamakta olduğunuz rüyadan uyandırmak için gerçeğe çağıracak. Onu düşmanlardan kollamalısınız.
Bu seçilmişe yaşayacağı çağ ona kim olduğunu unutturabilir. Hatırlatmanız gerek.
Bu hatırlatma bilgeliğin uzun yıllar boyunca kuşaktan
Read 35 tweets
❶Aşılarla ilgili istatistiksel çalışmalar henüz çok erken dönem sonuçlarına ilişkin.. İlk aşı Aralıkta yapıldı, ilk dozdan 4, 2. dozdan sonra 3 ay geçti.. İstatistiksel olarak anlamlı sonuçları alabilmek için aşı üzerinden en az bir yıl ve belki bir atak daha geçmesi gerekli..
❷Bir toplumun üçte ikisinden fazlası aşılanmadıkça aşının gerçek etkisi hakkında net bir yorumda bulunmak doğru değil.. Kuşkusuz her yaş grubunda ölüm ve ciddi hastalık oranının geçtiğimiz yıla göre düşük olması çok önemli.. Aşı elimizdeki en önemli silahımız..
❸Öte yandan, aşılı olmanın taşıyıcılık/bulaştırıcılığı % 100 önlediğine emin değiliz.. Şu anda ülkemizde "saçılım" sonrasında hastalığın yayılım hızı ve hasta sayılarına baktığımızda, çok ciddi bir durumla karşıkarşıyayız.. Aşılamada istediğimiz hıza ulaşamadık..
Read 5 tweets
❶ Tıp Fakültesinde, ilk yılda "tıbba giriş" (tıp101) dersinde şu öğretilir:"Tıbbın temel ilkesi hastalığı tedavi etmek değil, oluşmasını engellemektir!"Hekimlik bu temel ilke üzerine kurulmuştur. O yüzden kalp hastalıkları, kanser ya da anne karnında tarama testleri yapılır.
❷ Halk sağlığı, toplumun sağlıklı olmasını amaçlar. Temel yaklaşımı, hastalıkların epidemiyolojisini araştırıp oluşmasını önlemeye yöneliktir. En temel konusu salgınlardır. Salgın yönetimi hastalığı tedavi etmekten daha çok yayılımı engellemeyi ve oluşmasını önlemeyi amaçlar.
❸"Pandemi", tıpta bilinen tüm acillerin önünde yer alan, kırmızının en koyu olduğu "en" ama "en acil toplumsal tıbbi" durumdur. Kısıtlı bir alanda ya da sadece bir ülkede olabileceği gibi, günümüzdekine benzer tüm dünyayı kapsayan (global) şekilde de olabilir.
Read 10 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!