Discover and read the best of Twitter Threads about #alım

Most recents (2)

1) Yatırım alanında #strateji belirlemek isteyenlere faydalı olacağını düşündüğüm 3 ana, 15 alt bölümden olmak üzere toplamda 310 sayfadan oluşan ve @Scala_Kitapci’lıktan yayımlanan #KarşıtYatırım kitabını kısaca özetlemeye çalıştım.

#kitap #yatırımnotları #finansalokuryazarlık
2) “Karşıtlar #kötü haberde alır, #iyi haberde satar.

#Alışta, yatırım sürüleri kuyrukta yer kapmak için uğraşırken, siz zaten biletinizi almış ve yeri kapmış olacaksınız.

#Satışta, ahali bir #hisseden çıkmaya hücum ederken oluşan panik de ezilmeden, herkesten önce kapıdan”
3) “çıkmış olacaksınız.

Piyasaları işleten #likiditedir.

#Erken giriş yaparak, diğer #yatırımcıların hali hazırda sahibi olduğunuz hisselerin fiyatlarini yükseltmelerini beklersiniz.

Doğumdan itibaren #uyumlu olmak ve #sosyal olarak kabul edileni yapmak öğretilmiştir.”
Read 25 tweets
“İlim Adamı”

İlim adamlarının dini konularda yaptıkları çalışmalar -direk veya dolaylı olarak- şu üç başlıktan biri altına girmelidir:

1- Müslüman olmayanları dine davet etmek için yaşadığı çağa uygun dil ve yöntemler bulmak,
2- Yaşadığı dönemdeki Müslümanların dini alandaki bilgiye olan ihtiyaçlarını gidermek, sorunlarını çözmek ve böylece dine olan aidiyetlerini kuvvetlendirmek,

3- Kendi döneminde İslam’a gelen saldırıları bertaraf edecek çalışmalar yapmak.
Bunları yapmayıp aksine dinin temel ilkelerinin altını boşaltıyor, hurafelerle meşgul oluyor, sözde “hakikat” adına kendi kafasına göre din uyduruyor ve din düşmanlarına malzeme sunuyorsa fayda yerine zarar veriyordur.

Allah istikametten ayırmasın.

#alim
Read 3 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!