Discover and read the best of Twitter Threads about #kötü

Most recents (2)

1) Yatırım alanında #strateji belirlemek isteyenlere faydalı olacağını düşündüğüm 3 ana, 15 alt bölümden olmak üzere toplamda 310 sayfadan oluşan ve @Scala_Kitapci’lıktan yayımlanan #KarşıtYatırım kitabını kısaca özetlemeye çalıştım.

#kitap #yatırımnotları #finansalokuryazarlık
2) “Karşıtlar #kötü haberde alır, #iyi haberde satar.

#Alışta, yatırım sürüleri kuyrukta yer kapmak için uğraşırken, siz zaten biletinizi almış ve yeri kapmış olacaksınız.

#Satışta, ahali bir #hisseden çıkmaya hücum ederken oluşan panik de ezilmeden, herkesten önce kapıdan”
3) “çıkmış olacaksınız.

Piyasaları işleten #likiditedir.

#Erken giriş yaparak, diğer #yatırımcıların hali hazırda sahibi olduğunuz hisselerin fiyatlarini yükseltmelerini beklersiniz.

Doğumdan itibaren #uyumlu olmak ve #sosyal olarak kabul edileni yapmak öğretilmiştir.”
Read 25 tweets
@pitaTofua Sending a plea for help from #Kotu (Home of the Taufatofua chiefly title). Professor Perminow, author of the book about Kotu's response to the March 2011 #tsunami warning, reports: "the situation is quite a bit worse than the air photos indicated"
#TongaVolcanoTsunami
Cont'd: "Dear friends, finally received a first hand eye witness account on the ground from Kotu... Sitiveni Fehoko... returned from Lulunga yesterday after having brought relief supplies & this is what he reports: /2
#TongaVolcanoTsunami #Haapai #Kotu
cont'd: "Everything was destroyed by the wave. No watertanks stood and were filled with seawater. All boats were smashed." @pitaTofua @TongaNews /3
#TongaVolcanoTsunami #Haapai #Kotu
Read 11 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!