İbrahim Profile picture
Aug 30 25 tweets 37 min read
1) Yatırım alanında #strateji belirlemek isteyenlere faydalı olacağını düşündüğüm 3 ana, 15 alt bölümden olmak üzere toplamda 310 sayfadan oluşan ve @Scala_Kitapci’lıktan yayımlanan #KarşıtYatırım kitabını kısaca özetlemeye çalıştım.

#kitap #yatırımnotları #finansalokuryazarlık
2) “Karşıtlar #kötü haberde alır, #iyi haberde satar.

#Alışta, yatırım sürüleri kuyrukta yer kapmak için uğraşırken, siz zaten biletinizi almış ve yeri kapmış olacaksınız.

#Satışta, ahali bir #hisseden çıkmaya hücum ederken oluşan panik de ezilmeden, herkesten önce kapıdan”
3) “çıkmış olacaksınız.

Piyasaları işleten #likiditedir.

#Erken giriş yaparak, diğer #yatırımcıların hali hazırda sahibi olduğunuz hisselerin fiyatlarini yükseltmelerini beklersiniz.

Doğumdan itibaren #uyumlu olmak ve #sosyal olarak kabul edileni yapmak öğretilmiştir.”
4) “Bu #eğitim gerçek bağımsız #düşünmeyi güçleştirir.

Genel kural, çoğunluğun yaptığının #tersini yaparak #kâr edilebileceğidir.

Herkes aynı şeye inanıyorsa ve bu #inanç herkesin aynı şeyi yapmasına neden olacak kadar #kuvvetliyse,

#ters pozisyon almakta yarar vardır.”
5) “Belli bir hissenin #olumlu olasılklarıyla herkes #alım yaptıysa, o hisseyi alacak başka kim kalmştır ki #fiyatları daha da yukarı götürsün?

Bir #karşıtyatırımcı olarak başarya ulaşmak, herkesin #tersine gitmekten ibaret değldir.

Eğer öyle olsaydı, herkes aynı şeyi yapardı.”
6) “Bir #karşıt olmak, sadece ahaliyle #uyuşmamak değil, aynı zamanda bu uyuşmazlık üzerine ne zaman #hareket edileceğini bilmektir.

Bu da #aşırılıkları aramak demektir:

Özellikle, bir #hisse adil #değerinin altına düşürülmüşse #almak veya ederinin üzerine çıkmışsa #satmak.”
7) “Yarısı kadar düştü diye adlandırdığımız #kuralla başlayalım.

Bir #karşıt fırsat teşkil etmesi için, bir #hissenin, son 12 ayda yaptığı en #yüksek kapanıştan en az %50 düşmesi gerekir.

Bu durumda #içerdekiler tarafından #alım yapılıp yapılmadığına bakılmakla birlikte bazı”
8) #rasyolara da bakılmalıdır.

Yine bir #hisse alış fiyatından %50 yükseldiğinde ya da alıştan üç yıl sonra, hangisi önce olursa #sat.

Hepimiz #uyumlu olmak isteriz.

Ama bir #karşıt olarak, #bağımsız ve farklı #düşünebilmeli ve yalnız olmaktan #rahatsızlık duymamalısınız.”
9) “Hatta, #yalnız kalmak gerçek #karşıt için bir #güvencedir.

Kişi, sanki dünyada ona yardım edecek tek bir arkadaşı kalmamış gibi, kendi işine bakmalıdır.

#Yatırımcılar en son haberlere #aşırı tepki gösterirler ve bir şirketin #hisselerine sahip olmanın veya satmanın daha”
10) #zorunlu ve daha #uzunvadeli nedenlerini gözden kaçırırlar.

Unutmayın ki, yatırımcılar #kötü habere ne kadar aşırı #tepki gösterirlerse, geri #toparlamada o kadar çabuk olur.

#Karşıtyatırımın esası, başkaları almıyorken #alım yapmaktır.

Bir hissenin fiyatı toparlanıncaya”
11) “kadar beklemek #kitle ile birlikte #alıma geçmek demektir ki bu #karşıtların yaptığı bir şey değildir.

Karşıt #hisseler zaten çok #düşmüş olduklarından, hareket ettiklerinde bu genellikle #yukarı doğru olur.

#Hisse yukarı hareket etmeye başladıktan sonra alıma geçmeyi”
12) “beklemek, #riskinizi arttırabilir.

Başarılı #karşıtyatırımın anahtarı, bağımsız #analiz yapmak olduğundan, karşıtlar, #çoğunluğun ne deyip ne yaptığını inceleyerek, olup bitenlerden #haberdar olmalıdrlar.

İnsanlar ne zaman #kalabalığa uyacaklarına ne zaman uymayacaklarına”
13) “karar vermekte güçlük çekerler.

Bu özellikle #yatırım dünyasnda geçerldir.

Çoğu yatırmcı, bir #hisse hakknda tek başna bir görüş sahbi olmaktan #korkar -olmak gerektiğni bilse bile- ve onun yerne sırf rahat etmek için #çoğunluğun görüşüne uyar.

Karşıtlar değişik düşünür.”
14) “Onlar -#sürü mantalitesini- reddedip #bağımsız olarak, başkalarının sormadığı #soruları sorar, sorunlara #yeni bir yolla yaklaşırlar.

Bu alınacak kolay bir #pozisyon değildir.

#Tutumla hareket arasında eğer bir #boşluk varsa, o da şudur:

İnsanlar farklı bir şey söyleyip”
15) “başka bir şey yaparlar.

Bunu, bundan sonra biri size bir #piyasatahmini yaptığnda veya bir -#tüyo- verdiğinde #hatırlayın.

#Piyasa kötüleşince neden insanlar bütün #hisselerini satmazlar?

Hisseleri tutarlar, çünkü #olumlu tutumlarını, yeni #olumsuz ortamla uzlaştırmak da”
16) “güçlük çekerler.

Bir #uyumsuzluk halindedirler.

Bir çok yatırımcı #mantıkla yatırım yapmaz, öyle yaptığını düşünse bile.

#Alım veya #satım kararlarının arkasında mantıklı bir #düşünce olduğuna #inanır.

Bir #trendi yakalayınca içinde mümkün olduğu kadar çok #oturun.”
17) “Yani, çıkmanız için çok açık bir #neden olmalıdır.

Paranın çoğu bir #pozisyonda kalmakla yapılır, çılgınca pozisyona girip çıkmakla değil.

Karşıtlar #dibe yakınlarda #almaya, #tepeye yakınlarda da satmaya çalışırlar. Alış satıştan genellikle daha #kolaydır.

#Karşıtlar
18) “diğerlerinden önce #hareket etmeye istekli olmaldırlar.

Bir #trend oluştuktan sonra #görüş artık değişmş demektir.

#İçerdekilerin alım yapması çok iyi bir al sinyali olmasnın yanında, karşıtlara şirketin #mali ve #ticari güçlüklernin ölümcül olmadığına dair güvence verir.”
19) “Eğer durum #ümitsiz olsaydı, içerdekiler bu işe #para koymazlardı.

#Karşıtyatırımın en büyük risklerinden biri, dayak yemiş bir #hissenin kelepir gibi gözükmesidir.

Yarısı kadar düşmüş bir hissede, #içerdekilerin alımlarının tüm diğer #değer göstergelerinden daha önemli”
20) “olduğunu düşünüyoruz.

Biz #amacımıza ulaşmak için, ilk aşamda #teknik bir #ölçüme (hisse fiyatı son 12 ayın en yükseğnden %50 aşağda),

daha sonra dört #temel #göstergeden en az ikisne uyan #hisselere bakacağz:

12’den az bir F/K oranı
1’den az bir Fiyat/Defter değeri oranı
21)

10’dan az bir Fiyat/Serbest nakit akışı oranı
1’den az bir Fiyat/Satış oranı

Dört #temeloran #göstergemizden hepsine uyan bir şirkete çok #dikkatli bakılmalıdır.

Hayatta kalamayacak derecede #hasta bir #şirket olabilir.

#Araştırmalarımız tekrar tekrar şunu gösterdi ki,”
22) #karşıt #strateji kullanılarak elde edilen #getiriler,

alınan #hisseler iki veya üç yıl tutulduğu takdirde, müthiş bir oranda #artmışlardır.

İlave #avantajlar arasında, düşük işlem #maliyetleri ve #uzunvadeli sermaye kazançları da bulunur.”
23) #Düşük #değerleme oranlı bir hisseyi aldığınızda, aslında o #hisseyi #ucuzlukdan almış oluyorsunuz.

Bakkaliye #ihtiyaçlarımızı veya bir #otomobil alırken #kampanya zamanını bekler ya da #kelepir mal ararız.

Alacağımız #hisse senetlerini ararken de aynı şekilde düşünmeniz”
24) “gerekir.

Karşıtların ve #değer yatırımcılarının bazı ortak #özellikleri bulunur.

Karşıtlarda #kelepir #hisse ararlar, özellikle Wall Street’in gözünden düşmüş olanları.

Tek #fark, karşıtların aynı zamanda #aşırılıkları da istemesidir.

#Karşıtlar, çoğu kez #değer
25) #yatırımcılarının ellerini bile sürmeyecekleri kadar gözden düşmüş #hisseleri alırlar.

#Yüksek fiyatlı daha az sayıda #hisse almak, #düşük fiyatlı bir yığın hisse almaktan daha #iyidir.

#Endişe, sorunların vadesi gelmeden önce #ödenen faizidir.”

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with İbrahim

İbrahim Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @okuyanadDam

Aug 21
1) Vehbi Koç’un #yaşamını aktardığı ilk kitabı Hayat Hikayem ile

#İş ve hayat #tecrübelerini aktardığı ikinci kitabı olan Hatıralarım, Görüşlerim, Öğütlerim’in derlemesi olan, 7 ana bölüm ve 395 sayfadan oluşan Vehbi Koç Anlatıyor kitabını,

#kitap #işdünyası #yatırımnotları Image
2) yaşanmışlıklardan ders çıkartmak ve yeni kazanımlar edinmek adına özetlemeye çalıştım.

“Benim #anayasam şudur: Devletim ve ülkem var oldukça ben de varım. Demokrasi varsa hepimiz varız.

#Ankara’nın bütün #ticareti Ermeni, Rum ve Musevilerin elindeydi.”
3) “Müslüman #Türkler, ülkenin sahibi olmakla birlikte, çoğunlukla bu üç zümrenin emrinde çalışan, #basit hayat süren kimselerdi.

En güzel #binalar, en güzel #mağazalar, en güzel #yazlıklar gayrimüslimlerindi.

İyi bir okul #eğitimi göremeyişimin ve #dil bilemeyişimin”
Read 28 tweets
Aug 13
1) #yatırımnotları kapsamında @Scala_Kitapci tarafından dilimize kazandırılan #yatırımın tarihi, psikolojisi, teorisi ve pratiğini ele alan, beş ana bölümden ve toplamda 396 sayfadan oluşan,

W.Bernsteın’ın #yatırımındörttemeltaşı kitabını özetlemeye çalışacağım.

#kitap #finans Image
2) “İlk temel taş yatırımın #teorisi.

Daha sonra harcama yapabilmek için #yatırım yaparız.

Aslında yatırımın özü budur: gelecekte #gelir elde etmek için günlük harcamalardan feragat etmek.

Gelecekte yüksek getiri sağlayacak olan düşük fiyatlara sebebiyet veren felaket ve”
3) #risk ortamıdır.

Bir şirketin boyutu bir çok yöntemle ölçülebilir: çalışanların sayısı, #satışmiktarı, #kârlılığı gibi

Fakat en kolay ölçülebilen ve yatırımcılar açısından en önemli rakam şirketin #piyasa #kapitalizasyonudur.

İnsanlar kesinlikle sosyal yaratıklardır.”
Read 21 tweets
Aug 4
1) #yatırımnotları kapsamında faydalı olacağını düşündüğüm, okuması kolay, insanların #parayla ilgili düşünme biçimlerine farklı bakış açıları sunan,

Robert T. Kıyosakı’nin, #alfayayınları’ndan yayınlanan #zenginbabayoksulbaba kitabını özetlemeye çalışacağım. +

#kitap #finans Image
2) “Bugün insanlar, #zenginlerle diğer kişiler arasındaki gittikçe büyüyen bölünmenin daha çok farkındalar.

#Gelirdeki artışlar,

#çalışanlara -para için çalışan insanlara değil-, #girişimcilere ve #yatırımcılara gitmektedir.”

#finansalokuryazarlık #kitap
3) “Eviniz paraya çevrilebilir bir #aktif varlık değildir.

Zenginler #para için çalışmaz.

İnsanlar para için çalıştığı sürece #vergi ödeyeceklerdir.

#Zenginlerin daha zenginleşmesinin, yoksulların daha yoksullaşmasının, orta sınıftakilerin de borç içinde çabalamasının” +
Read 36 tweets
Jul 29
1) Değerli Çetin hocam’ın hazırladığı ve paylaştığı bu muazzam tablolar aslında söylenecek çok söz bırakmıyor 🧿👏🏼

Fakat #eğitimnotları kapsamında #FaaliyetRaporu ile başlayarak #FROTO’nun ve rakamların seyrini yorumlamaya çalışacağım. YTD +

#temelanaliz #finansalokuryazarlık
2) Ford Avrupa’nın kârlılık hedeflerine ulaşmasında en büyük destekçisinin #FROTO olduğu,
İhracat adetleri yıllık da 126.603’ten 150.976’a
Yine ihractın satış gelirleri içindeki paynın %79’a
Yİ’de ise küçülen pazarda fiyat disiplini sayesinde gelirlerin arttığı belirtilmştir. + Image
3) Şirket çalışan sayısı 13.724’den 14.145’e çıkmıştır.

Yarı iletken arz sıkıntısının sektörü etkilemesine rağmen kârlılıkta önemli faktörlerin;

Güçlü ihracat performansı ve yurt içi satışlar,
Fiyatlama disiplini,
Gider yönetimi,
Maliyet+ihracat anlaşmaları etkili olmuştur. + Image
Read 12 tweets
Jul 29
1) #eğitimnotları kapsamında FD/FAVÖK ile fiyat tahmini yapmaya çalıştığım #FROTO’nun 22/06 bilançosu açıklandı.

Öncelikle çalışmam da daha önce paylaştığım bu tablo ile 2Ç verilerinde ne kadar tutarlı olduğuma bakmak istiyorum.

Sonrasında 22/06 dönmini yorumlmaya çalışcağım.+
2) 22/2Ç döneminde #FROTO’nun ne kadar araç sattığını biliyorduk:

Satış Adedi: 90.825

Bu noktada 22/2Ç için #SatışHasılatı tahminini yapmaya çalışırken, yine elimizde var olan bir veriden yararlanmıştık.

Geriye dönük son üç çeyreğin, araç başına #ciro rakamlarında +
3) meydana gelen değişimlere odaklanmıştık ve dalgalı bir seyre sahip olan bu 3 çeyreğin,

Araç başına #ciro ortalaması olan %19 rakamını, 22/2Ç araç başına ciro rakamını belirlemek için baz almıştık.

1Ç döneminde araç başına ciro rakamı olan 306.958 TL’nin %19 arttığını ve +
Read 7 tweets
Jul 27
1) Çetin hocam @cozdegerleme öncelikle ellerinize sağlık hocam 🙏🏼🙏🏼 bu efsane tablolarınızdan yararlanarak #ARCLK şirketinin son dönem finansallarını #eğitimnotları kapsamında özet geçmeye çalışacağım.

#temelanaliz #bilanço #gelirtablosu #finansalokuryazarlık
2) Şirket toplam varlıklarını yılbaşına kıyasla ilk altı ayda arttırmış. Bunu yaparken hem #DönenVarlıklar’ını yani #faaliyetlerini hem de #DuranVarlıklar’ını #yatırımlarını arttırması olumlu bir durum olarak gözükmektedir.

Dönen Varlıklar kaleminde en ağırlık kalemlerin +
3) #TicariAlacaklar ve #Stoklar olduğu görülüyor.

Tic.Alacak kaleminde rakamsal artış olmasına rağmen her dönem ağırlığının %40’larda olması ve ATS kısmında ortalama 120 günlerde seyretmesi işletmenin istikrarlı bir alacak #tahsilat programı olduğunu göstermektedir.
Read 13 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(