Discover and read the best of Twitter Threads about #andrewgarfield

Most recents (1)

Finally Spider'boy' became Spider'Man' - The Best MCU film!

No way home चा जेव्हा ट्रेलर आलेला तेव्हा हा सिनेमा बघायचाच यामागे २ च कारणं होती एक म्हणजे यातल्या ऑक्टोपसची एन्ट्री आणि एकंदर multiverse ही कॉन्सेप्ट,
बाकी यात आणखीन कोण कोण दिसणार आहे याबाबत तर तेव्हापासूनच सॉलिड चर्चा होतीच, पण मी खरंच सांगतो सध्याच्या काळातला हा पहिला स्पायडरमॅन मुव्ही आहे जो खूप mature आहे. टेक्नीकली तर ही फिल्म बाप आहेच यात काहीच वाद नाही पण खासकरुन टॉम हॉलंडच्या स्पायडरमॅनला ज्याप्रकारे या सिनेमात डेव्हलप
केलंय त्याचं कौतुक व्हायलाच हवं, ही खरी जादू असते कथेची, पटकथेची, पात्रांची. VFX, स्पेशल इफेक्ट हे तर महत्वाचं असतंच पण या सगळ्या गोष्टी सेकंडरी असतात हे आपल्याइथे फार कमी लोकांना माहीत असतं, तुमचं कथानक केवढं स्ट्रॉंग आहे, त्यातली characters लोकांना किती आपलीशी वाटतात हे जास्त
Read 19 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!