Discover and read the best of Twitter Threads about #arvostus

Most recents (2)

Kirja merkityksestä, ei sen vähempää. Merkityksestä ihmisen, työntekijän ja yrityksen näkökulmasta.

Koska millään ei ole merkitystä, paitsi jos on. Ja se on päätettävä ihan itse.

#merkitys #arvot #johtaminen

@kirsipiha Image
”En kuulu niihin jotka lässyttävät, että kuolinvuoteella ihminen katuu, että tuli oltua liikaa töissä. Työllä voi olla ihmisen elämälle iso merkitys, turha vähätellä toisen kokemusta. Miksi meidän on vaikea hyväksyä, jos itsellemme merkitys löytyy jostain muualta?”
@kirsipiha
”Ihminen kokee merkityksellisyyttä suhteessa toisiin. Organisaatioiden seuraava vuosikymmen keskittyy ihmissuhteisiin. Ja hyvä niin.”
@kirsipiha

Juutuin näköjään esipuheeseen 😅 Tästä voi tulla pitkä reissu. Ja hyvä niin.

#kirjat2022
Read 34 tweets
V. 2016 @Satasairaala'ssa kartoitettiin paljon päivystyksen palveluita käyttävien aikuispotilaiden määrää ja tilannetta. Erityisesti mielenkiinto kohdistui potilaisiin, joilla on #psykiatria'lla aktiivinen hoitosuhde tai psykiatrinen tulosyy/diagnoosi päivystyskäynneillään. ⬇️
Erikoissairaanhoidolla on erityinen #vastuu kiinnittää huomiota paljon palveluita käyttäviin (ppk) potilaisiin sillä se vastaa n. 2/3 osasta koko #terveydenhuolto'n kokonaiskustannuksista Suomessa.
Päivystysten rooli ppk-potilaiden tunnistamisessa ja #palvelu'idenkäyttöön puuttumisessa on merkityksellistä, sillä niissä tavoittaa niin kutsuttuja tavoittamattomia henkilöitä. Nk. tavoittamat eivät ole #palvelujärjestelmä'n piirissä suuresta avun- ja tuentarpeestaan huolimatta.
Read 18 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!