Discover and read the best of Twitter Threads about #asiakirjajulkisuus

Most recents (1)

Meritullinkadun musta maanantai jatkuu ⛈

Helsingin hallinto-oikeus on 3.9. kumonnut @STM_Uutiset’n vuoden 2018 alkoholin #etämyynti-työryhmän tausta-asiakirjojen salaamispäätöksen LAINVASTAISENA. Salaamista puoltavan lausunnon allekirjoitti @KirsiVarhila.

#asiakirjajulkisuus ImageImageImage
Saattaa kiinnostaa @jliski @JariHanska @Valeproffa @ReinbothSusanna.

STM yritti perustella salaamista KHO:n Talvivaara-casella, jonka ihmeen kaupalla sain HelHAO:ssa argumentoitua kumoon 🔥

@STM_Uutiset’lla asiakirjajulkisuuden kanssa ongelmia ihan ylimmällä tasolla asti...
Saattaa kiinnostaa @JoonasKuikka. Lär vara intressant @annasvar.
Read 5 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!