Discover and read the best of Twitter Threads about #befehl_ist_befehl

Most recents (1)

Ook Zaanse ondernemers sluiten aan bij het protest. Groot gelijk, want #HetIsKlaar

Zojuist hebben wij in de Raadzaal ons steun betuigd aan de ondernemers en de Burgermeester gevraagd niét te handhaven.

1/x Image
Helaas dreigt Burgemeester @JanHamming de horeca in Zaanstad om zaterdag de deuren om 10 uur 's avonds wél te sluiten. Benieuwd of de horeca in Zaanstad dit ultimatum accepteert.

Laten we hopen dat het niet tot confrontaties leidt. Daar zit niemand op te wachten.

2/x
De hele wereld is zich aan het afwenden van de jarenlange Orwelliaanse scenario's.

Maar Zaanstad houdt zich nog gedwee aan elke richtlijn of verordening die ons als burgers in onze grondwettelijke vrijheid beperken.

3/x
Read 5 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!