Discover and read the best of Twitter Threads about #blokkeerfriezen

Most recents (1)

Draadje over @wierdduk en de journalistiek.

Wierd Duk had mij een tijd geleden geblokkeerd, nadat ik hem kritische vragen had gesteld. Afgelopen week deblokkeerde hij mij plotseling, omdat hij de behoefte had mij belachelijk te maken.
Het draaide om de kwestie van de #blokkeerfriezen Hij verdraaide mijn woorden en maakte mij uit voor “schizofreen”, “dom” en iemand “die uit zijn nek kletst.” Direct kreeg ik volgers van hem op mijn dak die mij “NSB’er”, “labiel” en “linkse idioot” noemden.
Ik sprak Wierd daarop aan, maar zoals zo vaak distantieerde hij zich niet van zijn (soms zeer) radicale volgers. Ik vind dat hij zelf ook verantwoordelijk is voor veel scheldpartijen op twitter.
Read 18 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!